>Afkopen kan, maar vereist daadwerkelijke rechterlijke controle
Nullum Crimen - minnelijke schikking

Door Joachim Meese – 01/09/2016 – Publicaties

afkopen kan, maar vereist daadwerkelijke rechterlijke controle

In aflevering 4 van deze jaargang van het tijdschrift Nullum Crimen verscheen een noot van Joachim Meese onder het arrest van 2 juni 2016 van het Grondwettelijk Hof, waarin beslist werd dat de minnelijke schikking ongrondwettig is “in zoverre het het openbaar ministerie machtigt om via een minnelijke schikking in strafzaken een einde te maken aan de strafvordering nadat de strafvordering is ingesteld, zonder dat een daadwerkelijke rechterlijke controle bestaat”.

Meer over dat arrest kan u ook lezen op deze site, in ons eerder bericht van 2 juni 2016.

Joachim Meese, “Afkopen kan, maar vereist daadwerkelijke rechterlijke controle”, noot onder GwH 2 juni 2016, NC 2016, 350-353.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T22:12:08+00:00