>Blog
Blog 2018-06-07T09:44:23+00:00
 • OPINIE: 'Eindelijk een effectieve vervolging van online haatspraak?' (Johan Heymans)
  ‘Misdrijven die al jaren (terecht) in de strafwetgeving staan zullen hopelijk eindelijk effectief vervolgd kunnen worden', schrijft mr. Johan Heymans over het nieuw voorstel van de nieuwe federale regering om online haatspraak aan te pakken.
  23/11/2020
 • Eindelijk! De Klachtencommissies in de gevangenissen zijn operationeel.
  Nadat ze vijftien jaar geleden reeds wettelijk werden voorzien, zijn ze eindelijk in werking: de klachtencommissies binnen de Belgische gevangenissen. Hoe de procedure in elkaar steekt en welke mogelijke beslissingen kunnen worden genomen, lees je hier.
  13/11/2020
 • VIDEO - Selectieve betalingen in coronatijden? Ja, maar onder voorwaarden.
  Mag een onderneming met tijdelijke financiële moeilijkheden ervoor kiezen om bepaalde schulden wél en andere niét te betalen zonder dat de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders in het gedrang komt indien er later alsnog een faillissement volgt? Meester Karel Paelinck licht nader toe.
  10/11/2020
 • De wetgever verbiedt vanaf 1 december 2020 bepaalde algemene voorwaarden tussen ondernemingen
  Dean Braeckman vertelt u meer over de wijzigingen die u vanaf 1 december 2020 in uw algemene voorwaarden zal moeten doorvoeren.
  30/10/2020
 • Regeerakkoord bevestigt: schenkingen voor buitenlandse notaris zullen moeten worden geregistreerd
  Er is de afgelopen maanden heel wat verschenen in de media over het schenken voor een buitenlandse notaris, een voorrecht waarover de ‘happy few’ zouden beschikken om hun vermogen belastingvrij over te dragen naar de volgende generatie. Wat is dit nu juist?
  01/10/2020
 • Een investeringskrediet vervroegd terugbetalen: wederbeleggingsvergoeding betalen of niet ?
  Kan de bank een wederbeleggingsvergoeding vragen bij een investeringskrediet? Het Hof van Cassatie spreekt zich hierover voor het eerst uit. Is een investeringskrediet een lening of een kredietopening?
  25/09/2020
 • Herkenbaar? Vanaf nu kunnen we helpen!
  Hoe kan ik mijn partner beschermen als ik er niet meer ben? Kan ik mijn vermogen overdragen naar de kinderen, maar toch inkomsten en controle behouden? Is een schenking voor een buitenlandse notaris nog mogelijk en voordelig? Kan iemand zorg dragen voor mijn vermogen, als ik hier zelf niet meer toe in staat ben?
  22/09/2020
 • VIDEO - Walter Van Steenbrugge over artikel 6 EVRM en het recht op een fair proces
  Walter Van Steenbrugge over artikel 6 EVRM en het recht op een fair proces.
  07/09/2020
 • Na het maskerverbod, nu de maskerplicht
  Brussel voerde sinds woensdag de mondmaskerplicht in voor wie zich in het openbaar begeeft. Burgerzin wordt op de proef gesteld.
  12/08/2020
 • De avondklok: een disproportionele maatregel en dus onwettig
  In Antwerpen werd een avondklok ingesteld om de verdere uitbraak van covid-19 in Antwerpen af te remmen, maar er luidt veel kritiek. Prof. Dr. Johan Vande Lanotte nam de maatregel onder de loep.
  05/08/2020
 • Vergoedingen van amateurscheidsrechters: voortaan belast?
  Het Grondwettelijk Hof vernietigde de regeling voor het onbelast bijverdienen. Daardoor zouden ook amateurscheidsrechters vanaf 1 januari 2021 kunnen belast worden. Een nieuw en helder statuut voor de sportsector of specifiek voor scheidsrechters is noodzakelijk.
  26/06/2020
 • Een GAS-boete aanvechten? Het Grondwettelijk Hof maakt dat makkelijker.
  Wilt u een GAS-boete aanvechten? Het Grondwettelijk Hof maakt dat makkelijker door een arrest van 23 april 2020. Een bijdrage van mr. Ruben Vispoel. Wilt u een GAS-boete aanvechten? Het Grondwettelijk Hof maakt dat makkelijker door een arrest van 23 april 2020. Een bijdrage van mr. Ruben Vispoel.
  29/05/2020
 • Hoe bewijs ik mijn gelijk? Versoepeling van de bewijsregels vanaf 1 november 2020.
  Vanaf 1 november 2020 versoepelen de bewijsregels. Wanneer u welk bewijsmiddel mag aanwenden, en met wat u rekening dient te houden bij het sluiten van een overeenkomst, licht meester Anneloes Baert nader toe.
  22/05/2020
 • Bestaan geïnterneerden nog voor justitie?
  Een bijdrage door mr. Alexandra Schouteden.
  14/05/2020
 • Toeristen
  12/05/2020
 • Contactonderzoek, een inbreuk op uw privacy?
  Niet alleen een corona-app, ook handmatig contactonderzoek kan onze privacy schenden, schrijven Johan Vande Lanotte, Yasmina El Kaddouri en Johan Heymans in De Standaard.
  11/05/2020
 • Dossierinzages tijdens de voorlopige hechtenis in coronatijden
  De voorlopige hechtenis is geen lachertje. De aangehoudene rekent op zijn raadsman om hem zo snel mogelijk opnieuw de vrijheid te verschaffen. Dossierkennis is daarbij essentieel. De coronamaatregelen belemmeren echter een vlotte raadpleging van het dossier. Moet het recht van verdediging wijken voor een virus?
  30/04/2020
 • Hulp bij zelfdoding: geen materiële beperkingen, zegt Duits Grondwettelijk Hof
  “Professionele” hulp bij zelfdoding was in Duitsland wettelijk verboden. Het gevolg was dat mensen met duidelijke plannen voor zelfdoding naar Zwitserland trokken. Een groep van dokters, patiënten en organisaties stapten naar het Duits Grondwettelijk Hof dat op 26 februari een baanbrekend arrest velde.
  24/04/2020
 • Solden
  Van Steenbrugge Mediation brengt wekelijks een column van Hugo Camps over de actualiteit in de sportwereld. Camps slaat en zalft met een pen die zijn gelijke niet kent. Vaak heftig, rechttoe-rechtaan, soms wat brutaal, zoals het volle leven is. Maar steeds in een hoogstaande taal, die vervoert en beroert.
  21/04/2020
 • Ook zonder aangifte van schuldvordering hebben hypothecaire schuldeisers recht op betaling
  Cassatie beslecht heet hangijzer in faillissementsrecht: ook zonder aangifte van schuldvordering hebben hypothecaire schuldeisers recht op betaling.
  17/04/2020
 • Corona mag geen afbreuk doen aan de rechtsstaat
  De coronacrisis noopte de overheid ertoe dwingende maatregelen af te kondigen in het kader van onze gezondheid. Het rechtsgevoel van de kritische denker begint echter te knagen en te rebelleren… Gaan we alle maatregelen blindelings naleven en ondergaan of durven we ons nog vragen stellen over de proportionaliteit ervan en de motieven die erachter zitten?
  07/04/2020
 • Misbruikt Turkije de coronacrisis tegen politieke gevangenen?
  Turkije wil gevangenen vervroegd vrijlaten. Op die manier wil men een corona-uitbraak in de gevangenissen vermijden. Maar voor politieke tegenstrevers geldt die gezondheidsmaatregel niet. Die mogen de dood in de ogen kijken.
  05/04/2020
 • Immuniteit van overheidsfunctionarissen: ideaal schild tegen vervolging?
  In het kader van de samenwerking tussen VSA en UGent, kropen de studenten van de Legal Clinic in de pen. Zij deden een onderzoek naar de immuniteit van overheidsfunctionarissen onder internationaal recht. Zijn zij beschermd door het onzichtbare schild van immuniteit?
  27/03/2020
 • Een raad van bestuur of algemene vergadering op afstand in tijden van Corona: wat laat de wet toe?
  Bedrijfsleiders worden gedwongen creatieve alternatieven te bedenken voor de vergaderingen die in normale omstandigheden fysiek zouden plaatsgevonden hebben. Gelukkig biedt de wet veel mogelijkheden.
  25/03/2020
 • Onze dienstverlening tijdens de coronacrisis
  Onze dienstverlening tijdens de coronacrisis
  17/03/2020
 • De rechtstaat in de ziekenboeg door corona-virus?
  Het corona-verhaal dat oorspronkelijk een Chinese ver van mijn bed show bleek te zijn, heeft ons gisteren bij de keel gegrepen. Wordt dit ook een juridisch slagveld of vormen onze rechtsregels net een baken in de woelige zee?
  13/03/2020
 • De opheffing van het strafrechtelijk beslag uitgelegd
  Wat als … je niet het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijk onderzoek, maar toch de gevolgen ervan moet dragen? Een interessante bijdrage van Jana Riemslagh.
  06/03/2020
 • De ‘leugendetector’ in een nieuw wettelijk kleedje: twijfels blijven bestaan
  De polygraaf, in de volksmond beter bekend als  ‘leugendetector’, wordt reeds decennialang gebruikt in tal van strafzaken, maar werd nooit wettelijk verankerd. Daar kwam begin dit jaar verandering in. Een goede zaak, zou men denken, maar is dit wel zo? Mr. Schouteden licht toe.
  28/02/2020
 • De uitlevering van Belgische drugscriminelen uit Dubai: geen sinecure
  De recente arrestatie van de beruchte Nederlandse crimineel Ridouan Taghi in Dubai deed veel stof opwaaien. Hij zou zich er, net zoals naar schatting een tiental (drugs)criminelen van bij ons, jarenlang schuil kunnen hebben gehouden voor justitie. Hoe is dit mogelijk?
  21/02/2020
 • AirBnB, een juridische trip
  AirBnB is intussen een vaste waarde geworden in de wereld van de globetrotters. Strikte regelgeving, met als doel de consument te beschermen en de Staat een graantje te laten meepikken van de ondernemingsgezindheid van de burger, liet daarom niet lang op zich wachten.
  14/02/2020
 • Het zwijgrecht en het verbod op zelfincriminatie op de helling ingevolge de verplichte afgifte van een gsm-toegangscode aan de onderzoeksrechter?
  Het verplicht overhandigen van een gsm-toegangscode aan de onderzoeksrechter: staan het zwijgrecht en het verbod op zelfincriminatie op een helling? Een bijdrage door mr. Ruben Vispoel.
  07/02/2020
 • Klachtneerlegging door slachtoffers van seksueel misbruik blijft een moeilijke stap.
  De redenen hiervoor zijn divers maar kunnen mits een gespecialiseerde en adequate omkadering voor een groot deel ondervangen worden.
  31/01/2020
 • Mathieu van der Poel, Belgisch kampioen veldrijden?/!
  Eli Iserbyt bij Sporza: “Mooi voor de cross dat Van der Poel geen Belg is”. Differentiatie op grond van nationaliteit. Hoelang houden we dit nog vol?
  10/01/2020
 • Sinds 1 januari 2020 is het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen. Wat als uw statuten nog niet zijn aangepast?
  Op 1 januari 2020 werd het WVV van toepassing op elke vennootschap en vereniging. Waar moet u op letten indien de statuten van uw onderneming nog niet werden aangepast?
  02/01/2020
 • 2020
  2020. 8784 uren van geluk, niet één uitgezonderd, wenst VSA u toe.
  24/12/2019
 • Recidivegevaar en onmiddellijke aanhouding: is het gevaar nu geweken?
  Mr. El Hayouni en mr. El Kaddouri stellen zich in deze bijdrage de vraag of deze wetswijziging kan leiden tot meer rechtvaardige beslissingen of, of dit bijkomende criterium een lege doos wordt.
  06/12/2019
 • Welkom thuis
  Walter schreef een brief voor Martin, want binnenkort komen de wegen van de gebroeders Van Steenbrugge opnieuw samen. To be continued...
  02/12/2019
 • Is het mogelijk om rekeninginformatie in te winnen met het oog op een bankbeslag?
  Wil u beslag leggen op de bankrekening van uw schuldenaar, maar kent u zijn bank(rekening) niet? Mr. Cedric Haspeslagh legt uit vanaf wanneer het mogelijk zal zijn om deze informatie te verzamelen.
  27/11/2019
 • Bescherming van de vennootschapsnaam, handelsnaam en merknaam
  Het gunstig advies van de BMA geeft het startschot voor de opkuis van de Belgische voetbalstallen. Meer transparantie is het leidmotief dat van het voetbal opnieuw de belangrijkste bijzaak ter wereld moet maken. Een bijdrage van Maxim Van Eeckhout.
  15/11/2019
 • 25 jaar na datum en nog steeds gerechtelijke procedures mogelijk. Hoe is dit mogelijk?
  Deze week startte het assisenproces tegen de Rwandees Fabien Neretse, die verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid bij 13 moorden tijdens de gruwelijke Rwandese Genocide, waaronder de Belgische Claire Beckers en haar familie. Hoe komt het eigenlijk dat iemand nog steeds kan berecht worden voor feiten die 25 jaar geleden werden gepleegd?
  08/11/2019
 • The rights of the future generations
  Toekomstige generaties bestaan nog niet. Toch moet iemand er voor opkomen. Zoals ouders voor kinderen optreden, moeten erkende organisaties voor de toekomstige generaties optreden. Een bijdrage van Stefaan Sonck en Pieter-Bram Lagae.
  25/10/2019
 • Groen licht voor meer transparantie in het voetbal
  Het gunstig advies van de BMA geeft het startschot voor de opkuis van de Belgische voetbalstallen. Meer transparantie is het leidmotief dat van het voetbal opnieuw de belangrijkste bijzaak ter wereld moet maken. Een bijdrage van Maxim Van Eeckhout.
  18/10/2019
 • Het hoofddoekendebat van Vlaanderen: geen juridische maar een maatschappelijke keuze
  Neutraliteit of diversiteit? Het hoofddoekendebat van Vlaanderen: geen juridische maar een maatschappelijke keuze. Mr. Esther Theyskens kadert dit debat in zijn bredere maatschappelijke en juridische context.
  11/10/2019
 • Fact check: als bestuurder verantwoordelijkheid ontlopen onder het nieuwe wetboek? Niet zo evident.
  De kranten kopten dat de bestuurders van Thomas Cook hun aansprakelijkheid inperkten door vlak voor het faillissement de statuten nog te wijzigen. In de praktijk blijkt dit niet zo evident. Lees hier meer over bestuurdersaansprakelijkheid onder het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen. 
  09/10/2019
 • De nieuwe spijtoptantenregeling: een waterdicht wettelijk kader?
  Twee weken geleden werd strafpleiter Derk Wiersum nabij zijn woning in Amsterdam in koelen bloede doodgeschoten. Zijn cliënt, Nabil B., spijtoptant in de veelbesproken Nederlandse Marengo-zaak, sloot een deal met het Nederlandse Openbaar Ministerie: indien hij verklaringen aflegde over zowel zijn eigen betrokkenheid als die van anderen in de zaak, zou hij recht hebben op strafvermindering. De spijtoptantenregeling, die in België pas zijn wettelijke omkadering verkreeg dankzij de wet van 22 juli 2018, blijft ook bij ons een controversiële figuur in het straf(proces)recht. Wat houdt deze nieuwe regeling nu precies in? Mr. Alexandra Schouteden geeft nadere duiding.
  04/10/2019
 • Het Europees Hof van Justitie verduidelijkt dat het recht om vergeten te worden door Google in principe niet wereldwijd van toepassing is
  Het Europees Hof van Justitie verduidelijkt dat het recht om vergeten te worden door Google in principe niet wereldwijd van toepassing is. Een bijdrage van mr. Elisah Vanhecke.
  30/09/2019
 • In Vlaamse rechtbanken enkel Nederlands, of toch andere talen toegelaten?
  Wie in België wil procederen moet dat in de juiste taal doen. Afhankelijk van het taalgebied waar het hof of de rechtbank is gelegen, is dat het Nederlands, Frans of Duits. Voor Brussel geldt een bijzondere regeling.
  27/09/2019
 • Verbod misleidende & agressieve marktpraktijken sinds 1 september ook van toepassing in B2B-relaties
  Consumenten genieten reeds lange tijd bepaalde bescherming ten aanzien van ondernemingen met wie zij in contact komen (de zogenaamde B2C-relatie). Ook in de relatie tussen ondernemingen (B2B) werden recent bepaalde beschermingsmaatregelen vastgelegd. Elisah Vanhecke legt het voor u uit.
  20/09/2019
 • Yasmina El Kaddouri in 25 jaar Terzake op Canvas over de samenleving van morgen
  Naar aanleiding van hun 25-jarig bestaan, gaf Terzake vijf 25-jarigen het woord. Één van de jongste VSA-advocaten, mr. Yasmina El Kaddouri, was erbij. Hoopvol, maar met een no-nonsense approach, pleit zij voor een samenleving waar de democratie, het principe van de rechtsstaat en de eerbiediging van éénieders fundamentele rechten ho(o)g(er) in het vaandel worden gedragen. Bekijk hier de volledige reportage.
  13/09/2019
 • Vrouwe justitia gaat terug op pad
  Vrouwe Justitia uit verlof, en ook VSA opnieuw all the way! Een bijdrage van Stefaan Sonk in het kader van de start van het gerechtelijk jaar 2019-2020.
  06/09/2019
 • Loopt U mee met VSA?
  Ook dit jaar sponsort ons kantoor de Ename Pelikanenrun en opnieuw doen onze VSA advocaten mee. U ook? Afspraak op 10 augustus 2019 in Ename!
  19/07/2019
 • Historische beslissing door het Human Rights Committee op 28 mei 2019 (perscommuniqué)
  Perscommuniqué naar aanleiding van de historische beslissing van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties van 28 mei 2019.
  30/05/2019
 • Strafpleiter Christine Mussche: 'Intens verdriet is de prijs die je betaalt voor intens graag zien'
  Als advocate behandelt ze zedendelicten of zaken van kindermisbruik, ze kent de donkere kanten van de mens al te goed. Maar die zwaarte sijpelt niet door in het persoonlijke leven van Christine Mussche, zelfs al heeft de vroege dood van enkele dierbaren haar diep geraakt. ‘Intens verdriet is de prijs die je betaalt voor intens graag zien.’
  21/05/2019
 • Een trip door het huidige Belgische Cannabisbeleid met Walter Van Steenbrugge en Pieter-Bram Lagae
  De huidige situatie wat betreft legaliteit en juridische opvolging rond cannabisgebruik in België munt uit in onduidelijkheid. Burgers weten niet meer waar ze aan toe zijn omdat politie en gerecht anders te werk gaan naargelang het arrondissement. In omringende landen bestaat bovendien legale medicinale cannabis. Een trip door het huidige Belgische Cannabisbeleid door Walter Van Steenbrugge en Pieter-Bram Lagae.
  17/05/2019
 • Inwerkingtreding Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
  Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen trad op 1 mei 2019 in werking en werd onmiddellijk van toepassing op nieuwe vennootschappen en verenigingen. Wanneer moet u in uw vennootschap of vereniging nu precies actie ondernemen? Welke rechtsregels zijn ondertussen van toepassing op uw vennootschap of vereniging? Karel Paelinck en Sofie Mombaerts lijsten het voor u op.
  03/05/2019
 • OPINIE: 'Iedereen naar de gevangenis, of vooral naar het stemhokje?' (Johan Heymans)
  Een opiniestuk van Johan Heymans over het goedgekeurde wetsvoorstel waarin wordt voorzien dat alle gevangenisstraffen onder de 3 jaar effectief zullen worden uitgevoerd. Gepubliceerd in Knack Magazine op 29 april 2019.
  29/04/2019
 • OPINIE: 'Kerel' (Walter Van Steenbrugge)
  Walter Van Steenbrugge schrijft zes keer per jaar een opiniestuk voor het vakblad Sport & Strategie. Deze editie over de charmes van voetballer Hannes Van der Bruggen van KV Kortrijk.
  08/04/2019
 • Nieuwe Europese richtlijnen betreffende auteursrecht op het internet.
  Geheimen zijn er om bewaard te worden. Wie bedrijfsgeheimen openbaart of misbruikt, speelt met vuur. Recente regelgeving vult de bestaande wettelijke bescherming aan.
  29/03/2019
 • Maxim Van Eeckhout wint de Publieksprijs van de pleitwedstrijd der Balie Gent 2019!
  Herbekijk hier het pleidooi over het lot van een minipaardje in een appartement dat werd bekroond met de publieksprijs.
  26/03/2019
 • Sluiting Kompass Klub: is sluitingsbevoegdheid van burgemeester het noorden kwijt?
  Het gebeurt niet zelden dat een onderneming door een langdurige sluiting de boeken dient neer te leggen. De vraag stelt zich dan ook: wat houdt deze verregaande sluitingsbevoegdheid van de burgemeester nu precies in, is deze niet te ver doorgedreven én hoe kan hiertegen worden opgetreden? Een bijdrage door mr. Ruben Vispoel.
  15/03/2019
 • Wetsontwerp nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen goedgekeurd.
  Het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd gisteren goedgekeurd in de plenaire zitting van de Kamer. Hiermee is de laatste horde genomen voor de inwerkingtreding op 1 mei 2019.
  01/03/2019
 • Het belang van een aandeelhoudersovereenkomst voor uw vennootschap, ook onder het nieuwe vennootschapsrecht
  De wet, de statuten, mondelinge afspraken, genoeg om het reilen en zeilen van de vennootschap te regelen? Mogelijk, maar vaak is de schriftelijke aandeelhoudersovereenkomst het sluitstuk dat heel wat problemen kan voorkomen. Noem het gerust het huwelijkscontract der vennoten. Na de goedkeuring van het nieuwe wetboek van vennootschappen, dat in werking zal treden op 1 mei 2019, is de aandeelhoudersovereenkomst relevanter dan ooit.
  27/02/2019
 • Bedrijfsgeheimen beschermd?
  Geheimen zijn er om bewaard te worden. Wie bedrijfsgeheimen openbaart of misbruikt, speelt met vuur. Recente regelgeving vult de bestaande wettelijke bescherming aan.
  08/02/2019
 • Middagjournaal Nieuwe Feiten van 1 februari 2019
  Walter Van Steenbrugge verzorgt een hele werkweek het Middagjournaal in het radioprogramma Nieuwe Feiten op Radio 1. Vandaag over strijden voor vrijheid, elke dag opnieuw.
  01/02/2019
 • Middagjournaal Nieuwe Feiten van 31 januari 2019
  Walter Van Steenbrugge verzorgt een hele werkweek het Middagjournaal in het radioprogramma Nieuwe Feiten op Radio 1. Een pleidooi voor bezinning en beraad. En voor straffen op mensenmaat.
  31/01/2019
 • Middagjournaal Nieuwe Feiten van 30 januari 2019
  Walter Van Steenbrugge verzorgt een hele werkweek het Middagjournaal in het radioprogramma Nieuwe Feiten op Radio 1. Vandaag over de bijzondere ontmoeting met het 13-jarig Jezidi-jongetje.
  30/01/2019
 • Middagjournaal Nieuwe Feiten van 29 januari 2019
  Walter Van Steenbrugge verzorgt een hele werkweek het Middagjournaal in het radioprogramma Nieuwe Feiten op Radio 1. Vandaag over één van zijn vele rariteiten, maar vooral ook een ode aan het schrijven met pen en papier.
  29/01/2019
 • Middagjournaal Nieuwe Feiten van 28 januari 2019
  Walter Van Steenbrugge verzorgt een hele werkweek het Middagjournaal in het radioprogramma Nieuwe Feiten op Radio 1. Vandaag over de start van een nieuw assisenproces in Gent, en het belang van de liefde.
  28/01/2019
 • Schuldig voor ieder wederwoord
  De beroering in de zaak over fraude met humanitaire visa doet ons vergeten dat er ook een andere kant kan zijn. Hechten we nog belang aan de onschuldpresumptie of kiezen we voortaan voor pseudo-processen? Enkele bedenkingen door Walter Van Steenbrugge en Anne Marie De Clerck.
  17/01/2019
 • Het belang van mensenrechtenactivisten
  Een geding inspannen is vaak een laatste maar noodzakelijk middel om rechten af te dwingen of te laten eerbiedigen. Net als het verloop van het geding, is ook het inleiden ervan aan bepaalde voorwaarden en regels onderworpen. De wetgever verduidelijkte recent wanneer verenigingen die opkomen voor mensenrechten zich tot de rechter kunnen wenden. Een bijdrage van mr. Stefaan Sonck.
  16/01/2019
 • Protestsong
  Mr. Walter Van Steenbrugge kroop in de pen naar aanleiding van de heisa rond de rapper Soufiane Eddyani.
  09/01/2019
 • OPINIE: 'Mensenrechten zijn een bolwerk van de vrijheid.' (Walter Van Steenbrugge)
  Voor Walter Van Steenbrugge is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de mooiste tekst ooit geschreven. Dit opiniestuk verscheen in De Standaard.
  02/01/2019
 • OPINIE: 'Oprechte wensen' (Alexandra Schouteden)
  De kerstboodschap van de paus, het ‘Urbi et Orbi’, werd op menig publieke omroep uitgezonden. Zo ook bij de VRT, die er niet enkel hét hoofdpunt van maakte maar er dit jaar tevens verrassend veel zendtijd aan besteedde. Een bijdrage hierover door mr. Alexandra Schouteden.
  29/12/2018
 • 2019
  Het team Van Steenbrugge Advocaten wenst u een fantastisch 2019 toe. En meer.
  24/12/2018
 • Johan Heymans
  RAPPORT: ‘Onze gevangenissen, een gevaar voor elk van ons’ (mr. Johan Heymans)
  Zijn gevangenen gevaarlijker wanneer ze uit de gevangenis komen dan wanneer ze erin gaan? Mr. Johan Heymans schreef mee aan het nieuwste rapport van De Vrijdaggroep ‘Onze gevangenissen, een gevaar voor elk van ons’, en onderzoekt de impact van ons gevangenisstelsel op onze samenleving. En die impact is veel minder ver-van-je-bed dan je zou denken.
  23/11/2018
 • OPINIE: 'Willen we niet allemaal een onpartijdige rechtsgang?' (mr. Alexandra Schouteden)
  Eenieder heeft toch baat bij een rechtstaat waar de regelgeving wordt gerespecteerd en waar macht van bepaalde instituten in absolute sfeer van onpartijdigheid functioneert? Wraking van de (onderzoeks)rechter is vaan een misbegrepen waarborg tegen partijdigheid. Een bijdrage door mr. Alexandra Schouteden.
  14/11/2018
 • Mijn beroep? Sporter! (deel 4)
  Het sportaanbod in de vrijetijdsbesteding is indrukwekkend ruim. Individueel, maar ook in verenigingsverband. Velen zijn amateursporters, maar het segment beroepssporters neemt gestaag toe. In vier opeenvolgende bijdragen hebben we op beknopte wijze overlopen wat voor deze sporters de sociaal- en fiscaalrechtelijke spelregels zijn. In het vierde en laatste stukje bespreken we zeer kort de fiscale situatie en ronden we af met een besluit.
  08/11/2018
 • Mijn beroep? Sporter! (deel 3)
  Sportbeoefening grijpt om zich heen. Het sportaanbod in de vrijetijdsbesteding is indrukwekkend ruim. Individueel, maar ook in verenigingsverband. Velen zijn amateursporters, maar het segment beroepssporters neemt gestaag toe. In vier opeenvolgende bijdragen zullen we op beknopte wijze overlopen wat voor deze sporters de sociaal- en fiscaalrechtelijke spelregels zijn. Vandaag hebben we het over de betaalde sportbeoefenaar en de sociale zekerheid.
  25/10/2018
 • Recht van antwoord "Wout en Walter"
  "Wout en Walter", fact check. Van Steenbrugge Advocaten reageert in De Morgen op de column van Hans Vandeweghe.
  10/10/2018
 • Verdediging of barbarij
  Het statement van mr. Walter Van Steenbrugge zoals gebracht tijdens het literaire luik ‘Straffe taal’ op STRAF!, het artistiek feest dat de urgente problematiek van zorg voor mensen die dat nodig hebben, in herinnering wilde brengen. Dit alles ten voordele van OBRA-ONTGRENDELD (een organisatie die ondersteuning biedt aan geïnterneerde mensen met verstandelijke beperking) en van VILLA VOORTMAN (een ontmoetingshuis in de stad waar mensen met dubbeldiagnose-problematiek dagelijks terecht kunnen).
  23/09/2018
 • Openbare verkoop onroerend goed is eenvoudiger geworden
  U wenst een huis te kopen vanuit uw luie zetel met een hapje of drankje in de hand? Mr. Cedric Haspeslagh heeft in een recente bijdrage in de Juristenkrant uiteengezet welke mogelijkheden de digitale openbare verkoop u bieden. Daarnaast wordt uiteengezet waarom de afschaffing van het recht op hoger bod niet noodzakelijk een negatieve evolutie is.
  21/09/2018
 • Mijn beroep? Sporter! (deel 2)
  Sportbeoefening grijpt om zich heen. Het sportaanbod in de vrijetijdsbesteding is indrukwekkend ruim. Individueel, maar ook in verenigingsverband. Velen zijn amateursporters, maar het segment beroepssporters neemt gestaag toe. In vier opeenvolgende bijdragen overlopen we samen met u wat voor deze sporters de sociaal- en fiscaalrechtelijke spelregels zijn. Vorige week hadden we het al over het onderscheid tussen amateursporter en betaalde sportbeoefenaar. Vandaag verdiepen we ons in de aard van de arbeidsovereenkomst die de professionele sporter kan afsluiten.
  19/09/2018
 • STRAF!
  Op zaterdag 22 september 2018 vindt tussen 11 en 24 uur in het Oude Justitiepaleis van Gent een bijzonder evenement plaats: STRAF! is een gezamenlijke ‘beweging’ waar mensen uit justitie, het gevangeniswezen, de psychiatrische zorg en de kunst een duidelijk signaal willen geven ten behoeve van medeburgers die geen of moeilijk aansluiting krijgen binnen het stedelijk maatschappelijk kader.
  17/09/2018
 • Mijn beroep? Sporter! (deel 1)
  Sportbeoefening grijpt om zich heen. Het sportaanbod in de vrijetijdsbesteding is indrukwekkend ruim. Individueel, maar ook in verenigingsverband. Velen zijn amateursporters, maar het segment beroepssporters neemt gestaag toe. In vier opeenvolgende bijdragen overlopen we samen met u wat voor deze sporters de sociaal- en fiscaalrechtelijke spelregels zijn. In dit eerste deel verdiepen we ons in het onderscheid tussen amateursporter en betaalde sportbeoefenaar.
  11/09/2018
 • Een rechtszaak tegen de dood
  Op 25 juli ging de 22ste editie van het theaterfestival Theater aan Zee in Oostende van start met een bijzonder proces tegen ‘de dood’. De beschuldigde was daarbij niet aan zijn proefstuk toe. Kunstenaars Eva Knibbe en Bart Van De Woestijne klaagden de dood eerder al aan in Nederland, op grond van artikel II-62 van de Europese grondwet: “Eenieder heeft recht op leven “. Met dit project willen zij aantonen hoe verschillende culturen omgaan met de dood. De beklaagde werd bijgestaan door mr. Van Steenbrugge.
  30/07/2018
 • Weet u wat sport is?
  Ons kantoor behandelt “sportzaken”. Sportgeschillen zijn lang niet meer uitzonderlijk. Vaak draait het om regeltjes en reglementen. In deze hete sportzomer, past het even stil te staan bij het begrip “sport”zelf. Voer voor overpeinzing. We zoeken naar enkele wezenskenmerken en onderscheidingscriteria
  20/07/2018
 • De gerechtsdeurwaarder twee maal over de vloer?
  The postman only rings twice is een filmklassieker met een doemscenario. Wat als de gerechtsdeurwaarder overgaat tot een dubbele betekening van dezelfde rechterlijke beslissing?
  16/07/2018
 • Burgemeesters Noordrandgemeenten over vonnis vliegroutes
  Op 30 mei 2018 sprak een Brusselse rechter zich uit over de milieustakingsvordering die namens de burgemeesters van 5 van de ‘Noordrandgemeenten’ werd ingediend wegens de steeds erger wordende vliegtuighinder voor de inwoners van deze gemeenten. Een duiding in mensentaal over wat de rechter nu echt heeft beslist in zijn uiterst gemotiveerd vonnis.
  13/06/2018
 • Hoog tijd om dieper te graven naar de oorzaak van het herval in criminaliteit
  De strafuitvoering staat hoog in de actualiteit door de recente aanslag in Luik. Kiezen we nu voor een klein of een groot onderhoud? De opinie van mr. Anne De Clerck in De Morgen.
  05/06/2018
 • De Brusselse Noordrandgemeenten halen hun slag thuis
  Op 30 mei 2018 sprak een Brusselse rechter zich uit over de milieustakingsvordering die het kantoor Van Steenbrugge Advocaten indiende namens de burgemeesters van 5 van de Brusselse Noordrandgemeenten (Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel) wegens de steeds erger wordende vliegtuighinder voor de inwoners van deze gemeenten.
  31/05/2018
 • Beschuldigingen Courtois: Wilmots reageert
  Perscommuniqué naar aanleiding van de berichtgeving die gisteren en vandaag werd verspreid met betrekking tot het interview dat de heer Wilmots gaf aan de sportzender beIN SPORTS.
  25/04/2018
 • Whereabouts en het recht op privacy: verenigbaar?
  Van topsporters wordt vaak beweerd dat zij maar drie dingen hoeven te doen : eten, rusten en (veel) trainen. Sinds een tiental jaren hoort daar ook een administratieve klus bij: whereabouts invullen. Waar verkeerde voeding, te weinig rust of onvoldoende trainen de sportprestatie ongunstig zullen beïnvloeden, zal een herhaalde tekortkoming tegen de whereabout-regeling gewoon de sportcarrière op de helling zetten. Zelfs al train je in de Dolomieten.
  27/03/2018
 • Voorrecht van rechtsmacht nog meer onderuit
  In een eerder bericht van 10 november 2016 hadden we het al over het voorrecht van rechtsmacht, de toenemende kritiek erop en het arrest van het Grondwettelijk van 20 oktober 2016 waarin het Hof enkele pijnpunten blootlegde van deze bijzonder archaïsche procedure (zie voor meer uitleg over wat het voorrecht van rechtsmacht precies inhoudt dat bericht). In een arrest van vandaag uitgesproken in een zaak van ons kantoor heeft datzelfde Hof zich andermaal over het voorrecht van rechtsmacht gebogen, nadat de procedure ook al aan bod kwam in een arrest van 1 februari 2018.
  22/03/2018
 • Je zult maar jurylid zijn in de zaak Hardy
  Het is volgens mr. Anne Marie De Clerck best mogelijk dat als we in toekomst terugkijken op het Hardy-proces, het justitieapparaat op weinig gratie zal kunnen rekenen. Barbaarse daden handel je niet af op barbaarse wijze
  13/03/2018
 • VSA klaar voor Ekiden
  Vandaag trainden de lopers van het VSA-team op het parcours van de Sfinx Ekiden, een aflossingmarathon die op zaterdag 17 maart aanstaande nu al voor de zevende keer gelopen wordt ter hoogte van de Watersportbaan, dé Gentse sportsite bij uitstek. VSA zal aantreden met twee teams, een competitief team en een recreatief team. Elk team telt zes lopers die afwisselend een verschillende afstand van 5 tot 10 km lopen en zo samen 42,195 km afleggen. Lees hier wie zich kwalificeerde.
  07/03/2018
 • Theory and Practice of the European Convention on Human Rights
  Recent verscheen de vijfde editie van het legendarische boek Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, een internationaal standaardwerk inzake mensenrechten in Europa. Aan deze editie werd gewerkt door vele gezaghebbende auteurs in dat domein. Joachim Meese is een daarvan.
  18/01/2018
 • De opzegtermijn als dwarsligger
  Onlangs uitte een treinbestuurder zijn ongenoegen met de door hem te presteren opzegtermijn op een erg ongewone wijze: hij liet zijn reizigers met ruim een half uur vertraging aankomen in de eindbestemming… De veiligheid kwam nooit in het gedrang en de man haalde de pers. Opzet geslaagd. Nu nog die vervelende opzegtermijn inkorten. De Belgische spoorwegen verwijzen naar de genoten opleiding. Plagerij of gerechtvaardigd?
  16/01/2018
 • KIYO wint derde Human Rights Unltd. Fried van Hoof aWard
  Op vrijdag 12 januari 2018 werd de Fried Van Hoof Award voor de derde maal uitgereikt. Het schilderij van Joost Van Hoof, zoon van Fried, en de bijhorende geldprijs, werden in de wacht gesleept door Kiyo, een Belgische niet gouvernementele organisatie die samen met partnerorganisaties, kinderen, waar ook ter wereld, een stem wil geven.
  15/01/2018
 • De zuivering der nietigheden: een joint dissenting opinion
  Naar aanleiding van het emeritaat van buitengewoon hoogleraar en barones Chris Van den Wyngaert, werd haar eind 2017 een liber amicorum overhandigd. Joachim Meese, die in 2010 in haar voetsporen trad als professor strafprocesrecht aan de Universiteit Antwerpen, schreef daarin een bijdrage met als titel “de zuivering der nietigheden: een joint dissenting opinion".
  13/01/2018
 • De aanvang van de redelijke termijn bij voortgezette, voortdurende en samenhangende misdrijven
  In aflevering 6 van deze jaargang 2017 van het tijdschrift Nullum Crimen verscheen een noot van Joachim Meese onder het arrest van 23 mei 2017 van het Hof van Cassatie, dat een beslissing vernietigde omdat daarin was aangenomen dat de redelijke termijn bij voortgezette misdrijven voor het geheel van de vervolgde misdrijven slechts een aanvang neemt op het tijdstip waarop de beklaagde wordt beschuldigd van het laatst gepleegde misdrijf.
  12/01/2018
 • 2018
  Het team Van Steenbrugge Advocaten wenst u een fantastisch 2018 toe. En meer.
  24/12/2017
 • Johan Heymans
  Mr. Johan Heymans haalt de Potpourri II wet onderuit!
  Mr. Van Steenbrugge licht toe hoe mr. Johan Heymans in naam van de Liga voor de Mensenrechten naar het Grondwettelijk Hof trok om de Potpourri II wet in strijd te laten verklaren met de Belgische Grondwet en enkele artikels van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, wat leidde tot de gedeeltelijke vernietiging van de wet, uitgesproken bij arrest van 21 december 2017.
  22/12/2017
 • Arrestatietermijn verlengd tot 48 uur
  Sedert 29 november 2017 is de termijn waarbinnen een rechterlijk bevel noodzakelijk is om een arrestatie te laten voortduren, 48 uur. Vroeger was dat 24 uur. Mr. El Hayouni geeft toelichting bij deze belangrijke wijziging.
  07/12/2017
 • De burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter
  In het kader van de studienamiddag die de Universiteit Antwerpen heeft georganiseerd op 30 november 2017, schreef Joachim Meese een bijdrage over de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter. Deze bijdrage is opgenomen in het verslagboek dat uitgegeven werd door Intersentia.
  03/12/2017
 • Derde Human Rights Unltd. Fried van Hoof aWard
  Save the date: op vrijdag 12 januari 2018 vindt de uitreiking van de derde Human Rights Unltd. Fried van Hoof aWard plaats! Hou dit bericht in de gaten, want op 16 december 2017 komt de jury bijeen om de genomineerden te selecteren uit tal van projecten en initiatieven. Update 20 december 2017: de genomineerden zijn bekend!
  23/11/2017
 • De mythe van het geheim van het onderzoek
  Het geheim van het onderzoek vormt een ankerpunt dat ertoe moet bijdragen dat de waarheid zonder onnodige hindernissen aan het licht komt. Maar over het geheim van het strafonderzoek doen ook mythes de ronde. Tijd om dit juridisch principe te ontleden.
  12/11/2017
 • Belaging
  De publieke omroep VRT heeft de jarenlange samenwerking met Bart De Pauw per direct stopgezet op basis van aantijgingen van beweerd grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. De mediawereld staat op zijn kop en de sociale media laten zich niet onbetuigd. Christine Mussche schetst, zonder de feitelijkheden van het specifiek dossier te kennen, het juridisch kader van het misdrijf belaging.
  10/11/2017
 • Schuld en boete
  In samenwerking met Studium Generale, HoGent, Uitgeverij Academia Press en Theater aan Zee (TAZ) presenteert mr. Walter Van Steenbrugge de tweede publicatie uit de reeks Karakters 2017: “Schuld en boete: graag zonder blinddoek”. Prikkelend letterenmateriaal in zakformaat.
  09/11/2017
 • De rechtsmiddelen verzet en hoger beroep: actualia
  Eerder dit jaar gaf Joachim Meese samen met prof. dr. Philip Traest een lezing over de rechtsmiddelen verzet en hoger beroep in strafzaken ter gelegenheid van de XLIIste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva. Ondertussen is het verslagboek van deze prestigieuze cyclus verschenen bij uitgeverij Wolters Kluwer. Het is een bijzonder lijvig boek geworden met niet minder dan 16 interessante bijdragen over strafrechtelijke thema's.
  27/10/2017
 • De verjaring van de strafvordering uitgeklaard
  In een nieuw boek brengt Joachim Meese de complexe materie van de verjaring van de strafvordering op duidelijke wijze in kaart. Via een duidelijk stappenplan wordt de lezer geholpen om de verjaring van de strafvordering correct te berekenen.
  26/10/2017
 • Kan een verdachte gedwongen worden een smartphone of pc te ontgrendelen?
  Deze week in HUMO: VRT-journalist Bart Aerts over de huiszoeking waarbij zijn iPhone in beslag werd genomen: “Ze hebben mij in Brugge gevraagd om mijn toegangscode en pincode op een papiertje te schrijven. Uiteindelijk heb ik mijn toegangscode gegeven. Ik was murw, ik had al die tijd niets gegeten. Ik dacht: ‘anders blijft het hier maar duren’. (…) Het gebeurde onder lichte dwang. Ze zeiden dat een team van specialisten er hoe dan ook in zou slagen mijn iPhone uit te lezen.”
  Hoe zit het nu eigenlijk met het uitlezen van smartphones en andere digitale apparaten in strafzaken en vooral: kan een verdachte verplicht worden om het toestel te ontgrendelen of de code te geven?
  05/10/2017
 • The use of illegally obtained evidence in criminal cases
  Nadat Joachim Meese vorig jaar de Belgische rechtspraak in verband met het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs aan een kritische analyse heeft onderworpen in zijn bijdrage voor het verslagboek van de cyclus Willy Delva, schreef hij nu een rechtsvergelijkende analyse over datzelfde onderwerp. De situatie in verschillende (vooral Angelsaksische georiënteerde) landen komt daarin aan bod, met bijzondere aandacht voor de Verenigde Staten, dat als bakermat van de zogenaamde exclusionary rule kan worden beschouwd. Ook de rechtspraak van het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) wordt in de analyse betrokken.
  07/08/2017
 • Duiding strafprocesrecht 2017
  In de reeks Duiding uitgegeven door Larcier verscheen recent een nieuwe editie van het boek Duiding strafprocesrecht. Het boek bevat verhelderende commentaren bij de belangrijkste bronnen van het strafprocesrecht, allen geschreven door verschillende academici, advocaten en magistraten. Ook ons kantoor leverde een bijdrage aan het werk.
  01/08/2017
 • Ename Pelikaanrun 2017
  Ook dit jaar sponsort ons kantoor opnieuw de Ename Pelikaanrun. Meer nog, de 10 kilometerloop heet nu officieel de Grote Prijs Van Steenbrugge Advocaten. Update 22-08-2017: resultaten en foto's!.
  24/07/2017
 • Dataretentie: het Hof van Justitie waakt over onze privacy
  In nummer 41 van deze jaargang van het tijdschrift Rechtskundig Weekblad verscheen een kanttekening van Joachim Meese over dataretentie door telecomoperatoren. Daarbij gaat het over het bewaren en opvragen van gegevens ('metadata') van telecommunicatie. In de kanttekening wordt vooral aandacht besteed aan een arrest van 21 juni 2016 van het Hof van Justitie. Daarin heeft het Hof zich verzet tegen een nationale regeling die voorziet in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van de gegevens. Joachim Meese legt in zijn bespiegelingen onder meer uit waarom het arrest van 21 juni 2016 zo belangrijk is en waarom de beslissing van het Hof van Justitie bijval geniet.
  10/06/2017
 • Mensenrechtencomité dwingt Turkije tot uitleg
  Begin mei 2017 werd Van Steenbrugge Advocaten geraadpleegd om tussen te komen in een recente ontvoering die plaatsvond in Kuala Lumpur (Maleisië). Drie mensen van Turkse origine werden door burgers gekidnapt en gevangengenomen. Zij kregen geen enkele vorm van proces en werden, tegen alle internationale regels inzake uitleveringen in, gedeporteerd naar Turkije. Voor deze feiten stapte Van Steenbrugge Advocaten op 12 mei ll. naar het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Op 19 mei volgde een eerste uitspraak.
  02/06/2017
 • Gelijke behandeling in handelspubliciteit
  De kleren maken de man. Alle inspanningen ten spijt om ons duurzaam te laten consumeren, te recycleren of tweedehands te kopen, worden we dagdagelijks bestookt door reclame die ons poogt te overtuigen om te kopen. Vaak worden visueel geprikkeld door een catchy beeld dat levensvreugde, robuustheid, speelsheid of optimisme uitstraalt. Niet zelden verwijzen de lokvogels ook naar de financiële besparing die we kunnen realiseren… Soms is er aanleiding om zich verongelijkt te voelen.
  23/05/2017
 • Een analyse van twee potpourri-ingrediënten
  Naar aanleiding van de studiecyclus die dit jaar werd georganiseerd door de Vlaamse Conferentie der balie van Gent verscheen recent het verslagboek met daarin bijdragen van alle sprekers, waaronder die van Joachim Meese over twee aspecten van de zogenaamde potpourri II-wet: de conclusietermijnen in strafzaken en de nieuwe regeling inzake het hoger beroep.
  18/05/2017
 • Tegenspraak
  "Elke nieuwe dag heeft een eigen gezicht en de ene vrijdag is de andere niet. Vorige vrijdag was het hier feest wegens de redding van voetbalclub Deinze. Maar deze ochtend las ik in de krant over de ondergang van Westerlo, het sympathieke clubje uit de Kempen. Het spookte vaak in het Westelse Kuipje. Dat hebben vele topploegen ervaren, maar nu heeft het spook meedogenloos in eigen rangen toegeslagen."
  Walter Van Steenbrugge in Nieuwe Feiten, na het middagjournaal op Radio 1.
  12/05/2017
 • Wachten
  "Wie strafprocessen meemaakt, moet goed kunnen wachten. Wachten op je beurt om voor de rechter te verschijnen, het is geen leuke bezigheid. Maar ik troost me met de gedachte dat het beter is om op iemand te moeten wachten, dan op niemand meer te moeten wachten. Ik stimuleer mijn medewerkers om vakliteratuur tot zich te nemen als pantser tegen de leegte van de wachtzaal, tegen de gesprekken op de gang die niet verder gaan dan recente dorpsverhalen, kermisberichten, weerpraatjes en de kleur van de tegel voor de nieuwe badkamer. Zelf gaf ik deze ochtend het slechte voorbeeld. Ik trok obligaat de wacht op aan zaal 3.2 en vertikte het mijn eigen devies te volgen."
  Walter Van Steenbrugge in Nieuwe Feiten, na het middagjournaal op Radio 1.
  11/05/2017
 • Vic
  "Tussen de plaats waar ik woon en die waar ik werk ligt hooguit een handvol kilometers. Ergens middenin, ter hoogte van een groot kruispunt, waar de Industrieweg de Grote Baan dwarst, staat op de middenberm, nu al bijna twee jaar, een jongensfiets. In onschuldig wit, met tussen de spaken rijkrode rozen en een zonnebloem, met op het bovenkader het beeld van een zwaluw. Stromen wagens passeren er onophoudelijk, toeterend, ritsend, de pas afsnijdend. Maar het fietsje blijft vredig staan. Het is geen verloren voorwerp, want de naam van de fiere eigenaar prijkt in zwarte drukletters op een wit plaatje dat aan de schokdemper is bevestigd."
  Walter Van Steenbrugge in Nieuwe Feiten, na het middagjournaal op Radio 1.
  10/05/2017
 • Verrassingen
  "Sleur is voor mij het ultieme schrikbeeld. 's Ochtends wil ik de zekerheid hebben dat een breed palet van verrassingen en onverwachte gebeurtenissen mijn pad zullen kruisen. Leven van het momentum, doordesemd van prikkel en omgewoelde emotie, is het antigif voor de kaalheid van het leven. Ik prefereer de demarrage boven de surplace, de splijtende dieptepass boven de risicoloze terugspeelbal."
  Walter Van Steenbrugge in Nieuwe Feiten, na het middagjournaal op Radio 1.
  09/05/2017
 • Een kleine piraat
  "Vandaag is blijkbaar een groot aantal scholen in Frankrijk dicht. Ik vernam dit van een jongetje van bijna 8. Hij zat deze ochtend met zijn Algerijnse mama op een twijfelachtig bankje naast de deur van de raadkamer waar over de voorhechtenis van zijn vader zou worden geoordeeld. Het gezin woont in Parijs, ergens in een buitenwijk. Hij wou met mij, de advocaat van zijn opgesloten papa, kennismaken."
  Walter Van Steenbrugge in Nieuwe Feiten, na het middagjournaal op Radio 1.
  08/05/2017
 • Rechtspraak EHRM
  De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is uitermate belangrijk. Toch wordt daaraan in Belgische wetenschappelijke tijdschriften niet zo heel erg veel aandacht besteed. Wel is er in het Rechtskundig Weekblad de rubriek Europese rechtspraak «Rechten van de Mens» in kort bestek. Daarin wordt telkens een belangrijk arrest van het EHRM belicht. Joachim Meese schrijft regelmatig voor deze rubriek. Wij geven een overzicht van zijn bijdragen in dit verband de voorbije jaren.
  02/04/2017
 • Weten en willen in het aansprakelijkheidsrecht
  Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. In het aansprakelijkheidsrecht heet het: wie door zijn fout aan een ander schade berokkent, moet deze vergoeden. Deze fout kan bestaan in het niet handelen zoals een normaal voorzichtig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou doen. Deze fout kan ook bestaan in het niet naleven van een wettelijk of reglementair gebod of verbod. Deze tekortkoming is (afgezien van overmacht of rechtvaardigingsgronden) een fout, ook al wist je niet dat je deze wettelijke of reglementaire norm overtrad. Het Hof van Cassatie verduidelijkte dat het volstaat dat je wetens en willens handelt, wat iets anders is dan beseffen dat je een wettelijke of reglementaire norm overtreedt. Hoe een elektriciteitsmast een zoveelste puzzelstukje levert in ons aansprakelijkheidsrecht, lees je hier (de tekst is de weergave van een publicatie in De Juristenkrant van 22 maart 2017, p. 9, Wolters Kluwer).
  31/03/2017
 • Leef je droom
  Wat een eer! Een origineel kunstwerk uit handen van de patiëntenraad van het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent als dank voor een jarenlange inzet voor geïnterneerden.
  29/03/2017
 • De aanslagen één jaar later
  Terroristen kennen geen grenzen. Letterlijk en figuurlijk. Ook België kreeg in 2016, uitgerekend wanneer de lente in het land kwam, zijn deel. Zaventem en Maelbeek. Ze zullen nog lang de connotatie met aanslagen opwekken. Ons land was een tijd lang in de ban van OCAD, nieuwsberichten gingen over terreurdreiging en we duldden de aanwezigheid van militairen in het straatbeeld. Ook nu nog wordt gedebatteerd over maatregelen tegen terreur. 22 maart 2017. Een jaar later. De tijd staat even stil.
  21/03/2017
 • Buitengewone schuldvorderingen
  Een arrest van 6 oktober 2016 van het Grondwettelijk Hof onderstreept het belang van een pand op de schuldvorderingen in de algemene voorwaarden of overeenkomsten met de schuldenaar. Mr. Charles Claeys schreef bij het arrest een noot die gepubliceerd werd in aflevering 355 van het Nieuw Juridisch Weekblad.
  16/02/2017
 • Nu ook volwaardig inzagerecht in het opsporingsonderzoek
  De verdachte die tijdens een opsporingsonderzoek geconfronteerd wordt met een weigering van zijn verzoek tot inzage of afschrift van het strafdossier, moet kunnen beschikken over een volwaardig inzagerecht. Dat heeft het Grondwettelijk Hof bepaald in een arrest van 25 januari 2017. Het arrest heeft meteen gevolgen voor de praktijk, maar doet ook een nieuwe vraag ontstaan over het onderscheid tussen de verdachte en de overige belanghebbende partijen die om inzage verzoeken.
  26/01/2017
 • Gokken met voorbedachten rade
  Spelen met het lot: spannend, onderhoudend en soms lucratief. Geen wonder dat mensen er zich toe aangetrokken voelen. Vandaag is het gokken brandend actueel naar aanleiding van sporters die gokken op wedstrijden waarin ze zelf betrokken zijn. Hoe gaat het recht om met mensen die, op zoek naar spel en weddenschap, plooien voor de spanning of immoreel streven naar winstbejag? 
  24/01/2017
 • “Mijnheer de advocaat, vindt u die aanslagen dan overal ok?”
  De aankondiging dat ons kantoor de belangen verdedigt van een Belgische man van wie onderzoek heeft aangetoond dat hij van 2002 tot 2005 onschuldig zat opgesloten in Guantanamo Bay en daar gefolterd werd, deed nogal wat stof opwaaien in de (sociale) media. Mr. Van Steenbrugge geeft toelichting.
  16/01/2017
 • Duiding drugs - praktijkgids 2016
  De praktijkgids drugs 2016 verschaft de lezer niet alleen een breed inzicht in de actuele Belgische drugwetgeving, maar ook in het meest recente beleid inzake de opsporing en vervolging van drugs. Joachim Meese schreef mee.
  12/01/2017
 • Struisvogelpolitiek: geen goede keuze bij dagvaarding
  Niemand wordt graag gedagvaard voor een rechtbank. Op zo’n moment het hoofd in het zand steken is echter niet verstandig. Je wordt er niet beter van door niet in te gaan op de “uitnodiging” om te verschijnen.
  04/01/2017
 • 2017 - nieuwjaarsboodschap van het VSA-team
  Het voltallige team Van Steenbrugge Advocaten wenst u alle geluk om dromen en ambities waar te maken in 2017!
  24/12/2016
 • Over nummerplaten, privacy en de verkeersboete
  Er is de voorbije week heel wat te doen geweest over de arresten van het Hof van Cassatie van 13 december 2016 aangaande de identificatie van de houder van een nummerplaat door de politie. Meteen hadden heel wat burgers vragen bij de rechtsgeldigheid van de verkeersboetes die in het verleden werden betaald of die nog te betalen vallen. Wij geven wat meer uitleg.
  18/12/2016
 • Kosteloze bijstand voor rechtspersonen?
  Uit een arrest van 17 november 2016 van het Grondwettelijk Hof blijkt dat rechtspersonen die over onvoldoende inkomsten beschikken, net zoals natuurlijke personen aanspraak moeten kunnen maken op kosteloze bijstand als zij strafrechtelijk worden vervolgd. Ook moet de wetgever zorgen voor een mechanisme waarbij de lasthebber ad hoc die wordt aangesteld om de vervolgde rechtspersoon bij te staan, de garantie heeft dat zijn kosten en erelonen worden betaald.
  11/12/2016
 • Wij zijn hier wint tweede Fried van Hoof aWard
  Dit jaar werd de Human Rights Fried van Hoof aWard voor de tweede maal uitgereikt. De prijs, opnieuw een prachtig kunstwerk van de hand van Marc Leyman, werd in de wacht gesleept door 'Wij zijn hier', een vereniging van vluchtelingen, asielzoekers en sans-papiers die zelf opkomen voor de rechten van de hen die zo vaak rechtenloos zijn.
  05/12/2016
 • Voorrecht van rechtsmacht opnieuw onder vuur
  In een arrest van 20 oktober 2016 heeft het Grondwettelijk Hof opnieuw enkele pijnpunten blootgelegd van de bijzonder archaïsche procedure van voorrecht van rechtsmacht. Wij geven wat duiding hierbij. Update 19 december 2016: bij arrest van 15 december 2016 werden door het hof van beroep te Gent vier nieuwe prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof gesteld.
  10/11/2016
 • Teamspirit op de tandem
  Van Steenbrugge Advocaten vierde in 2016 het 25-jarig bestaan. Dat ging onder meer gepaard met een sportieve teambuilding activiteit.
  08/11/2016
 • Tweede Human Rights Unltd. Fried van Hoof aWard
  Op vrijdag 2 december 2016 wordt de tweede Human Rights Unlimited Fried van Hoof aWard uitgereikt. De genomineerden zijn ondertussen gekend. Lees er alles over in dit bericht.
  08/11/2016
 • Arbeidsongeschikt door de fout van een derde
  Werknemers leveren arbeidsprestaties voor hun werkgever, volgens de afgesproken arbeidsregeling. Wanneer zij geen arbeidsprestaties leveren, kan dit het gevolg zijn van een wettelijk verbod (wettelijke feestdag), van een keuze (verlof, staking), van pech (ziekte of ongeval) of van een fout van een derde (niet een collega) die voor de betrokken werknemer arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft. Moet de werkgever lijdzaam toezien, of kan hij schadevergoeding claimen?
  22/10/2016
 • Over de herziening van gerechtelijke dwalingen
  In verschillende media werd deze week bericht over Filip Meert, die blijvend zijn onschuld uitroept nadat een eerder verzoek tot herziening van zijn veroordeling op niets was uitgedraaid. Naar aanleiding daarvan geven wij wat toelichting bij de Belgische regeling van de herziening in strafzaken. We staan ook even stil bij de regeling die in enkele andere landen bestaat om gerechtelijke dwalingen teniet te doen.
  13/10/2016
 • Faillissement en gerechtelijke reorganisatie: communicerende vaten?
  De “wet continuïteit ondernemingen” (WCO) van 2009 biedt ondernemingen in moeilijkheden een springplank om zich te redden. Wie overtuigd is van het economisch potentieel van zijn bedrijf en van oordeel is dat tijdelijke moeilijkheden kunnen worden overwonnen mits men het bedrijf even het voordeel van de twijfel gunt en schuldeisers bereid zijn toegevingen te doen, kan een “gerechtelijke reorganisatie” aanvragen. Kunnen we, bijna 10 jaar na het in voege treden van de WCO stellen dat het aantal faillissementen werkelijk daalt?
  13/10/2016
 • EHRM veroordeelt België in pilootarrest inzake internering
  België heeft door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de twijfelachtige eer gekregen te worden toebedeeld met een pilootarrest. Binnen de twee jaar moet de toestand van geïnterneerden in overeenstemming zijn met het EVRM. Wij geven duiding bij dit belangwekkend arrest.
  07/09/2016
 • De invordering van onbetwiste geldschulden door ondernemingen
  Als u dacht dat de term IOS alleen betrekking heeft op Apple-producten, hebt u het mis. De IOS-procedure (procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden) biedt ondernemingen de mogelijkheid om schulden te innen zonder via de rechtbank te passeren. Wij geven wat meer uitleg.
  05/09/2016
 • Een explosieve start!
  Artikel 6 is bijzonder succesrijk aan het nieuwe mini-voetbalseizoen (Kern Gent - De Pinte) begonnen. Lees hier ons matchverslag.
  02/09/2016
 • Waarom burgerinfiltratie niet zonder gevaar is
  Op verschillende media werd vandaag bericht over de rede van de procureur-generaal van Brussel, Johan Delmulle, bij de opening van het gerechtelijk jaar. Daarin pleitte hij onder meer voor de invoering van de mogelijkheid om burgers als infiltrant in te zetten in de strijd tegen terreur. Wij geven wat duiding bij de risico's verbonden aan het inzetten van burgers als infiltrant.
  01/09/2016
 • Afkopen kan, maar vereist daadwerkelijke rechterlijke controle
  In het tijdschrift Nullum Crimen verscheen een noot van Joachim Meese onder het arrest van 2 juni 2016 van het Grondwettelijk Hof over de minnelijke schikking in strafzaken, waarover wij overigens al eerder berichtten.
  01/09/2016
 • Het boerkini-verbod juridisch ont(k)leed
  De discussie over het al dan niet dulden van boerka’s in de openbare dienst moge dan al enige tijd geluwd zijn, maar daar steken de boerkini’s weer de kop op. Nadat eerder de zwemshorts en de boerkini’s in het zwembad voor heisa hadden gezorgd, is er nu her en der in Frankrijk zelfs sprake van strandverboden voor boerkini’s. En als het in Frankrijk regent … We bekijken de botsing tussen liberté en laïcité door een juridische bril.
  18/08/2016
 • Pop-up reglementering in Vlaanderen
  De nieuwe Vlaamse reglementering over de kortstondige huur van handelspanden is een primeur in België. Het decreet van 17 juni 2016 is zeer ambitieus, ruimt enkele rechtsonzekerheden uit de weg, maar lijkt ons geen mirakeloplossing voor beginnende handelaars. Bovendien zijn tijdens het wetgevingsparcours enkele jammerlijke slordigheden in de tekst geslopen.
  10/08/2016
 • Over de toestand in de Belgische gevangenissen
  De omstandigheden waarin gedetineerden moeten vertoeven worden regelmatig aan de kaak gesteld door het EHRM. Alhoewel gelukkig niet zo dramatisch als in Manila, is de toestand in België allerminst optimaal.
  02/08/2016
 • Opschorting van het EVRM door Turkije
  Onlangs meldde de Turkse overheid dat ingevolge de poging tot staatsgreep die had plaatsgevonden, de toepassing van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens even zou worden opgeschort. Kan een land zo maar beslissen een onderschreven verdrag even on hold te zetten?
  02/08/2016
 • Ename Pelikaanrun op 6 augustus 2016
  Ons kantoor sponsort al jaren de Pelikaanrun die jaarlijks plaatsvindt tijdens de Feeste t'Ename. Dat is dit jaar niet anders. Update 11 augustus 2016: wedstrijdverslag en foto's!
  01/08/2016
 • Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over zuivering der nietigheden
  In een arrest van 30 juni 2016 heeft het Grondwettelijk Hof zich (nogmaals) uitgesproken over de zogenaamde 'zuivering der nietigheden'. Wij geven wat toelichting bij dat arrest.
  04/07/2016
 • Het bewijs in strafzaken
  In zijn bijdrage over het bewijs in strafzaken, zopas verschenen in het verslagboek van de XLIste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, komt mr. Joachim Meese tot het besluit dat het huidige nietigheidsstelsel voor ernstige kritiek vatbaar is omdat het aanleiding kan geven tot willekeur.
  30/06/2016
 • Onze advocaten zetten het op een lopen
  Op 5 juni strekten de advocaten hun benen aan het Koloniënpaleis in Tervuren tijdens de Advocatenrun. Ons kantoor was mooi vertegenwoordigd met Stefaan Sonck en Ruben Vispoel als straffe lopers. Laatstgenoemde kaapte zelfs de overwinning weg op de 5,5 kilometer bij de heren.
  22/06/2016
 • Interrogating young suspects
  In 2015 werd een wetenschappelijk onderzoeksproject afgesloten met als titel Protecting young suspects in interrogations – a study on safeguards and best practice. Het onderzoek heeft betrekking op het verhoor van minderjarige verdachten en welke waarborgen er in dat verband bestaan in diverse landen, zowel in het recht als in de praktijk. Wat België betreft, werd aan het onderzoek deelgenomen door mr. Joachim Meese voor de Universiteit Antwerpen. De studie verscheen ondertussen in boekvorm in twee delen.
  21/06/2016
 • Potpourri II: de belangrijkste wijzigingen inzake strafprocesrecht
  De potpourri II-wet omvat heel wat wijzigingen aan het materieel en formeel strafrecht en sommige daarvan zijn erg ingrijpend. In een bijdrage van de hand van mr. Joachim Meese die verschenen is in aflevering 40 van de huidige jaargang van het Rechtskundig Weekblad wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen op vlak van strafprocesrecht.
  10/06/2016
 • Minnelijke schikking in strafzaken deels ongrondwettig bevonden
  Vandaag (2 juni 2016) heeft het Grondwettelijk Hof zich in een belangrijk arrest uitgesproken over de minnelijke schikking in strafzaken. Wij geven wat meer uitleg.
  02/06/2016
 • Meer Ghelamco-arena's en meer en nog betere Rode Duivels!
  Walter Van Steenbrugge antwoordt op de berichtgeving over de klacht bij de Europese Commissie inzake overheidssteun bij de bouw van voetbalstadia.
  28/05/2016
 • Niet elke overlevering is een uitlevering
  Naar aanleiding van de overbrenging van Salah Abdeslam naar Frankrijk vorige week, werden de termen uitlevering en overlevering door elkaar gebruikt. Het gaat nochtans om verschillende begrippen. Wij geven een woordje uitleg.
  06/05/2016
 • Het hoofd liet het afweten op de 'in memoriam Roland Tack'-cup
  Naar jaarlijkse traditie heeft onze kantoorploeg meegedongen naar de wisselbeker op het 'in memoriam Roland Tack' voetbaltornooi. Onze keeper, mr. Lagae, vertelt hoe het is afgelopen.
  06/05/2016
 • O-ver-taal-en
  Het kantoor Van Steenbrugge is taalgevoelig. Heldere taal helpt iedereen vooruit. Geniet u even mee van spielerei tussen Vondel en Molière?
  22/04/2016
 • Strafrecht in de onderneming
  Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer en is dus een must voor onder meer bestuurders, zaakvoerders en bedrijfsjuristen. Mr. Joachim Meese is een van de auteurs.
  20/04/2016
 • April 2016 - Update in Operatie Kelk
  Zes jaar nadat het Federaal Parket het onderzoek in Operatie Kelk wilde laten nietigverklaren naar aanleiding van de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis, kondigt datzelfde Federaal Parket in april 2016 publiekelijk aan dat het strafonderzoek is verjaard. Het gerechtelijk onderzoek is evenwel nog niet afgesloten en het is enkel aan de Raadkamer om te oordelen, nadat ze alle partijen, en dus ook de slachtoffers, zal hebben gehoord. Walter Van Steenbrugge reageert in Terzake op de communicatie die het Federaal Parket openlijk in de pers voert over het beweerde einde van Operatie Kelk, nog voordat de Raadkamer heeft beslist en nog voordat de slachtoffers hun standpunt hebben laten kennen.
  06/04/2016
 • Het proces tegen Wilhelm II
  Wat als de Duitse keizer Wilhelm II na de Eerste Wereldoorlog terecht had moeten staan wegens oorlogsmisdaden? Walter Van Steenbrugge las het fictieve verslag over een proces dat nooit kon plaatsvinden, omdat het neutrale Nederland hem weigerde uit te leveren.
  02/04/2016
 • De kantoor-estafetteploeg zet een recordtijd neer op 7e Ekiden wedstrijd te Gent
  Traditiegetrouw nam Van Steenbrugge Advocaten deel aan de jaarlijkse Ekiden-aflossingsmarathon rond de Watersportbaan te Gent, die dit jaar werd georganiseerd op zaterdag 19 maart 2016.
  21/03/2016
 • Vernieuwde Vlaamse regelgeving in verband met het verstrekken van logies
  Een Vlaams decreet van 05.02.2016 actualiseert de regelgeving in verband met het verstrekken van logies.Hierdoor krijgt ook Airbnb een wettelijke grondslag.
  21/03/2016
 • Hugo Camps gekroond tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau
  Hugo Camps werd op 2 maart 2016 door de ambassadeur van Nederland, Mayrem van den Heuvel, gekroond tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mr. Walter Van Steenbrugge mocht mee aan tafel.
  03/03/2016
 • Potpourri II wet: een overzicht
  Gisteren en vandaag (1 maart 2016) trad het overgrote deel van de zogenaamde 'potpourri II-wet' in werking. Deze wet brengt heel wat wijzigingen met zich mee voor onze strafprocedure. Wij geven hier een overzicht.
  01/03/2016
 • Debat 'media en ethiek'
  Op 1 maart 2016 neemt mr. Walter Van Steenbrugge deel aan het debat over 'Media en Ethiek' op de Arteveldehogeschool.
  27/02/2016
 • Misbruik in de Kerk: uitspraak door het Hof van Beroep
  Het Hof van Beroep deed vandaag uitspraak in het dossier misbruik in de Kerk, naar aanleiding van de dagvaarding van de Heilige Stoel en van de Belgische beleidsmakers binnen de Kerk. Lees hier onze eerste reactie.
  25/02/2016
 • Emeritaat prof. dr. Dirk Voorhoof
  Als het gaat om Mediarecht en Mensenrechten, wordt professor Dirk Voorhoof in één adem genoemd als de grootste autoriteit. Walter Van Steenbrugge had de eer om tijdens zijn studies en zijn loopbaan dit monument te leren kennen die zijn tijd ver vooruit was en een mateloze inspiratiebron vormde. Op 29 januari 2016 nam professor Dirk Voorhoof officieel afscheid van de Universiteit Gent en werd bij die gelegenheid gelauwerd. Walter Van Steenbrugge mocht hem mee uitzwaaien en blikt terug op een prachtig parcours van de professor. Fervente voorvechter van de vrije meningsuiting, die vele hoedanigheden kende als professor, voetballer, advocaat en die als toonaangevend auteur de brug vormde tussen het Straatsburgs Hof en de praktijk waar alles media lijkt te zijn geworden en waar waakzaamheid en gefundeerde kritiek op hun plaats zijn.
  29/01/2016
 • Ellen Vermeulen wint eerste Human Rights Fried van Hoof aWard
  De allereerste winnaar van de Human Rights Fried van Hood aWard is gekend. Het werd Ellen Vermeulen, die de prijs wegkaapt voor haar beklijvende film 9999 over geïnterneerden.
  09/12/2015
 • Misbruik in de Kerk
  “Wanneer iemand doelbewust en herhaaldelijk schade aanricht aan datgene wat ons allemaal het dierbaarst is, namelijk kinderen, dan weet je dat daar normaal ook een juridisch gevolg aan moet kunnen gegeven worden. Ook al is het een strijd van David tegen Goliath. Ons rechtssysteem moet in staat zijn om recht te laten geschieden en de verantwoordelijkheid te leggen bij diegene die de verantwoordelijkheid draagt en gedragen heeft. Aan moed heeft het ons hier nooit ontbroken.” – Christine Mussche, Touché (Radio 1), 2014
  01/12/2015
 • Human Rights Unltd. Fried van Hoof aWard
  Op 8 december 2015 reikt Van Steenbrugge Advocaten in de Gentse Vooruit de allereerste Fried van Hoof aWard uit aan een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor de mensenrechten. De award herdenkt professor Godfried 'Fried' van Hoof, decennialang vaandeldrager voor het Verdrag voor de Fundamentele Rechten en Vrijheden van de Mens. Uit vijf genomineerden kiest de jury één persoon of organisatie en de inzet is dit jaar een kunstwerk van Marc Leyman.
  27/11/2015
 • Straffen op mensenmaat
  Is onze maatschappij voldoende vertrouwd met straffen en strafrechtspleging? Verlopen onderzoeken naar schuld evenwichtig, zodat rechters rechtvaardig kunnen oordelen? Welke straffen worden er opgelegd en met welk doel? En vooral: is de bestraffing efficiënt? In dit boek stelt advocaat Walter Van Steenbrugge ons Belgische strafsysteem in vraag.
  22/11/2015
 • De affaire Justitie
  Wat betekent rechtspraak vandaag nog? Blijft justitie een voorbeeld van rechtvaardige afweging en waterdichte procedures? Of is het een kansspel geworden waar het toeval over winst of verlies beslist? Walter Van Steenbrugge houdt een fors pleidooi voor een hervorming van onze rechtspraak.
  22/11/2015
 • De duur van het strafproces
  De duur van het strafproces is het doctoraal proefschrift waarmee Joachim Meese in 2005 promoveerde tot doctor in de Rechten. Het wordt algemeen beschouwd als een standaardwerk in de hedendaagse rechtsliteratuur.
  20/11/2015
 • Internering
  Ons kantoor levert blijvend inspanningen om bakens te verzetten voor geïnterneerden. Geïnterneerden zijn geesteszieken die als gevolg van hun ziekte misdrijven plegen en vaak uitzichtloos in de gevangenis belanden zonder de vereiste medische zorg. Mensonwaardige omstandigheden waarvoor de Belgische staat al verschillende keren veroordeeld is, via Van Steenbrugge Advocaten en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
  29/10/2015
 • Mijn team, mijn heiligdom
  “Vrijdag 23 oktober, dag van de jeugd. De week vouwt zich stilaan dicht. Daarnet kon de laatste zitting worden afgewerkt, na de lunch volgt nog de teamvergadering of ook het businesscafé genoemd. De afgelopen week wordt er gescand, doorgelicht en doorgesproken. Ik ben een collectioneur van ervaringen, zowel van de positieve als van de deviante, details mogen mij niet ontsnappen. Op vrijdag wordt collectief en wederzijds gecorrigeerd, aangemoedigd, de wonden gebalsemd.”
  Walter Van Steenbrugge in Nieuwe Feiten, na het middagjournaal op Radio 1.
  23/10/2015
 • Verloren voorwerpen
  Verloren voorwerpen
  “Geen donderdag uit de rij, want na het werk pleeg ik op deze dag de collega’s van het kantoor aan te moedigen op een wekelijkse indoorwedstrijd minivoetbal. Een bezielend devies voor mij is dat sport de geest voedt, verfrist. Alleen met een vrije geest kan een advocaat zaken blootleggen, verbanden helder maken die anderen verhuld laten, en krachtig het schild zijn voor de zwakke. Liefst in die mate dat zelfs de vlam de brandstof overleeft.”
  Walter Van Steenbrugge in Nieuwe Feiten, na het middagjournaal op Radio 1.
  22/10/2015
 • Beau garçon sans nom
  “Deze ochtend nam ik de trein in Lille-Europe. De genen mogen dan al wat vrijgevochten zijn, ze bestaan wel degelijk nog en zuigen mij voor een verre verplaatsing keer op keer naar het treinstation, vol sporen en heerlijke dwarsliggers. Buiten daalden nog de nevels neer, binnen heerste een Japanse drukte.”
  Walter Van Steenbrugge in Nieuwe Feiten, na het middagjournaal op Radio 1.
  21/10/2015
 • De verjaarde verontwaardiging
  “Vandaag 20 oktober is het 19 jaar geleden dat 300.000 mensen in Brussel meestapten in de Witte Mars en hun ongenoegen uitten over de rol van justitie en politiek. U hoort het goed, 300.000 betogers, wellicht het hoogste aantal ooit dat deelnam aan een eendaagse protestbeweging in België.”
  Walter Van Steenbrugge in Nieuwe Feiten, na het middagjournaal op Radio 1.
  20/10/2015
 • Voetbalkunst
  “Toen deze ochtend mij de microfoon werd aangereikt aan wie ik de rest van de week mijn dagboek toevertrouw, dacht ik dat die uit een ver verleden moet komen. Het microfoonexemplaar heeft de vorm van een groot stuk broccoli, wellicht ergens door de BRT aangekocht in de jaren 70. Onmiddellijk stak een vleugje melancholie op.”
  Walter Van Steenbrugge in Nieuwe Feiten, na het middagjournaal op Radio 1.
  19/10/2015

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief