>Cannabisconferentie met Walter Van Steenbrugge e.a. (AFGELOPEN)
#MeToo

Door VSA – 30/04/2019 – Lezingen

cannabisconferentie met walter van steenbrugge e.a.

Is het wenselijk om cannabis te legaliseren? Winnen de argumenten ‘voor’ het van ‘tegen’? Zo ja, onder welke voorwaarden? Moet het hele Belgische drugsbeleid op de schop of zou dat unfair zijn? En wat zijn de mogelijke consequenties, negatief of positief? Wat zijn voor- en nadelen van verschillende vormen van regulering? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Hoe wordt dit dan het best aangepakt? Diverse experts belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken.

Metaforum – Interdisciplinaire denktank en Gompel&Svacina Uitgevers nodigen u van harte uit voor de Cannabisconferentie. De doelgroep bestaat uit politici, magistraten, burgemeesters, politiemensen, criminologen, juristen, welzijnswerkers, (jeugd)hulpverleners, psychologen, pedagogen, schooldirecteuren en -bestuurders, ouders en alle anderen die begaan zijn met het onderwerp.

PROGRAMMA

13.00u – Inloop en registratie.

13.30u – Introductie van het cannabisdebat: van stellingenoorlog naar een evenwichtig debat door Tom Decorte
(conferentievoorzitter; hoogleraar criminologie aan de Universiteit Gent; directeur ISD – Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek aan deze universiteit)

13.50u – Tijd voor een nieuw cannabisbeleid: de aanbevelingen van de Metaforum-werkgroep door Letizia Paoli
(gewoon hoogleraar criminologie aan de KU Leuven; Life Member aan Clare Hall, University of Cambridge)

Tijdens deze lezing worden belangrijke bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd en becommentarieerd zoals ze worden geformuleerd door de multidisciplinaire Metaforum Werkgroep van de KU Leuven.

14.20u –  Therapeutische effecten en risico’s van cannabisgebruik door Frieda Matthys
(hoogleraar psychiatrie en medische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel; diensthoofd psychiatrie in het Universitair Ziekenhuis Brussel; voorzitter van de vzw Informatie Drugs en Alcohol)

Cannabis heeft voor sommigen een magische status als wondermiddel voor alle soorten aandoeningen; voor anderen is het per definitie een te mijden gevaarlijk product. De emoties in verband met cannabis hinderen een objectieve benadering en bemoeilijken het wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn de psychoactieve eigenschappen van cannabis binnen een medische context weinig onderzocht, alhoewel ze mogelijk therapeutisch waardevol kunnen zijn.

15.00u – België loopt achterop in regeling Medicinaal Cannabisgebruik door Patrik Vankrunkelsven
(huisarts; deeltijds docent aan de Faculteit Geneeskunde KU Leuven; directeur van het Centrum voor Evidence-Based Medicine)

Er bestaan harde aanwijzingen voor het medicinaal gebruik van cannabis. Een werkgroep van het FAGG – Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft al jaren geleden aan de minister van Volksgezondheid een positief advies gegeven voor een aantal indicaties. Er is bereidheid van apothekers om hieraan mee te werken. Ondertussen duiken flesjes met CBD, een bestanddeel van cannabis, overal op zonder enige controle over de kwaliteit ervan. Er is dringend behoefte aan een wettelijk kader.

15.40u – Pauze.

16.00u – Cannabis onder de lamp van het gerecht door Walter Van Steenbrugge
(vennoot ‘Van Steenbrugge Advocaten’, gastdocent strafprocesrecht aan de Universiteit Gent)

Walter Van Steenbrugge is meer dan 30 jaar actief in strafzaken, waarbij ook vele drugszaken de revue passeerden. Hij pleit het liefst voor de underdog, de zwakkere. Reden waarom hij vaak botst met vastgeroeste tradities binnen justitie. Hij zal de legaliteit en de juridische praktijk van het cannabisgebruik toelichten. Hierbij zal hij wijzen op hiaten in de wet en andere problemen.

16.40u – Afronding door Tom Decorte.

17.00u – Netwerkborrel.

17.30u – Einde.

PRAKTISCH

De conferentie gaat door in Vergadercentrum De Stroming aan de Nationalestraat 111 te B-2000 Antwerpen. Parkeren kan gratis aan de Waalse Kaai of de Vlaamse Kaai, betalend aan de Cammerpoorte of de Groenplaats. Wanneer u met de trein komt is het aangeraden af te stappen in Antwerpen-Centraal. De dichtstbijzijnde tramhalte is halte ‘Sint-Andries’.

Deelname aan de conferentie kost u €59,00 inclusief 21% btw, een opleidingscertificaat Gompel&Svacina, koffie, fris en een borrel. De opbrengst van de studiedag gaat naar Smart On Drugs.

Inschrijven kan via deze link!

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2019-05-10T18:55:24+00:00