>De aanslagen één jaar later
Aanslagen

Door VSA team – 21/03/2017 – In de kijker

de aanslagen één jaar later

Brussel, 22 maart 2016.

Naast de gewone kommer en kwel waarmee grote steden kunnen te maken hebben en waaraan Brussel niet ontsnapt, werden Brussel en Zaventem een jaar geleden getroffen door terreur.

Terreurbeelden van ver weg, die dagelijks over ons netvlies rollen, raken ons nog amper. Maar Zaventem en Brussel waren plots zeer dichtbij en de gevolgen troffen ook ons.

De getroffenen waren kinderen, werknemers, toeristen, pendelaars… mensen als u en ik. De terreurdaad trof zij die vreedzaam en onschuldig op het verkeerde ogenblik op de verkeerde plaats waren.

De motieven van de daders waren klaarblijkelijk politiek of ideologisch.

De geschiedenis staat bol van verwerpelijke daden om politieke of ideologische motieven.

Geen enkele overtuiging of ideologie laat toe onschuldigen laf te treffen door terreur. Zinloos geweld. Barbarij. Mens-onwaardig.

Deze daden staan haaks op de fundamentele mensenrechten en de beginselen van de democratische rechtstaat.

Brussel, 22 maart 2017.

We hebben nagedacht. We hebben geluisterd. We hebben maatregelen getroffen.

We voelen ons solidair met de slachtoffers en hun familie. We denken ook aan de familie van de daders. Ook zij zijn slachtoffers.

Laten we vooral teruggrijpen naar de fundamentele mensenrechten.

Laten we er alles aan doen opdat opvoeding en onderwijs jonge mensen de werkelijke waarden van het leven bijbrengen.

Laten we investeren opdat onze maatschappij ook voor elke volwassene perspectieven biedt die het leven levenswaardig maken.

Opdat terreur geen kans meer zou krijgen. Nooit. Nergens.

Universele verklaring van de rechten van de mens (Verenigde Naties, 10 december 1948):

Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Raad van Europa, 4 november 1950)

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T22:03:36+00:00