>>Adviezen en cassatieprocedures
Adviezen en cassatieprocedures 2018-11-29T13:53:48+00:00

adviezen aan bedrijven en advocaten

Adviezen aan bedrijven

Uiteraard is het voor bedrijven niet alleen zaak om zo goed mogelijk bijgestaan te worden in juridische geschillen, maar ook om dergelijke geschillen zoveel als mogelijk te vermijden. Om die reden begint onze dienstverlening bij advies in zowel dagelijkse als uiterst complexe en zelfs strategische beslissingen en dit zowel voor grote als voor kleine ondernemingen.

U kan bij ons dan ook terecht voor adviezen in diverse materies en dat tegen een scherpe prijs, op maat van uw bedrijf. Contacteer ons gerust voor een offerte.

Adviezen aan advocaten

Door de enorme complexiteit van het recht en door de steeds evoluerende rechtspraak, is het voor advocaten nagenoeg onmogelijk om bij te blijven in veel verschillende rechtstakken. Omdat ons team heel wat gespecialiseerde advocaten omvat, hebben wij alle nodige expertise in huis om zelfs  in de meest complexe zaken de best mogelijke verdediging aan te bieden.

Regelmatig worden wij daarom door confraters gevraagd om bijstand te verlenen in een dossier dat een specifieke expertise vergt waarover de betrokken advocaat niet of in onvoldoende mate beschikt. Die bijstand kan gaan van het verlenen van technische adviezen tot bijstand in het voeren van een specifieke procedure (bijv. voor het Grondwettelijk Hof of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens).

Hebt u als advocaat een dossier te behandelen waarvoor u op onze bijstand beroep wenst te doen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Cassatieprocedures in strafzaken

In strafzaken is voor het instellen van cassatieberoep en voor het opstellen van een memorie tot staving van cassatiemiddelen vereist dat de optredend advocaat houder is van een getuigschrift van de bijzondere opleiding in cassatieprocedures in strafzaken.

Ons kantoor telt momenteel twee advocaten die aan deze voorwaarde voldoen: mr. Stefaan Sonck en mr. Wahib El Hayouni.

Daar waar het slaagpercentage van een cassatieprocedure in strafzaken gemiddeld genomen eerder laag is, halen wij door grondige analyse en dankzij de aanwezige expertise veel betere resultaten en dit aan concurrentiële tarieven.

Indien u als advocaat bijstand wenst voor het voeren van een cassatieprocedure, contacteert u ons best reeds tijdens de cassatietermijn, ook al beschikt u zelf over het vereiste attest om het cassatieberoep in te stellen.

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief