>Emeritaat prof. dr. Dirk Voorhoof
Laudatio Dirk Voorhoof

Door Walter Van Steenbrugge – 29/01/2015 – In de kijker

emeritaat prof. dr. dirk voorhoof: laudatio walter van steenbrugge

Het past wellicht niet binnen dit deftige en plechtstatige decorum waar we ons nu bevinden, maar de Bohemer in mij zal het toch doen : hier en nu een weddingschap afsluiten.

Wie uit het publiek durft te verwedden dat hij of zij professor Voorhoof in meer diverse hoedanigheden heeft meegemaakt dan mezelf?

Neen, niemand?

U bent een wijs publiek, u had immers gewis verloren.

Ik licht de verschillende ervaringen met de gelauwerde professor even toe :

Eerste ervaring:

Ik was één van zijn eerste studenten. Ik vermocht tijdens mijn laatste jaar rechtenstudies voor het keuzevak “Mediarecht” onderricht te krijgen van professor Voorhoof, ik zat  zelfs, enkele decennia terug, in een klein hoekje van een zaal in dit gebouw, toen hij met verve zijn doctoraat verdedigde.

Als lesgever was Dirk Voorhoof zijn tijd ver vooruit.

Het onderricht moest levendig zijn, bruikbaar, mocht ook prikkelen. Heldere inzichten bereikte hij met een vlotte, zeer verzorgde woordkeuze, voorzien van zijn zo typisch fluwelen stemtimbre.

Hij doceerde reeds vrij vroeg interactief, liet de studenten participeren, motiveerde ons tot discussie tijdens de colleges. Zijn John Denver-look hielp daar wellicht bij. Toen ik hem in die periode zag, dacht ik dat eeuwige jeugd wel degelijk bestond…

Twee professoren zullen mij altijd bijblijven : Wijlen professor Willy Callewaert en professor Dirk Voorhoof. Beiden hadden iets wat men zo zelden aantreft: charisma gekoppeld aan grote intelligentie.

Raram facit misturam cum sapientia forma  (zelden gaat schoonheid met wijsheid gepaard), Petronius citeerde het al uit zijn Satyricon.

Tweede ervaring:

Weet u dat Dirk Voorhoof een heel begenadigde voetballer was? Ik mocht het aan de lijve ondervinden, want meermaals liepen we samen op een voetbalgrasmat.

Blank product van een kruising tussen Andrea Pirlo en Socrates Sampaio De Souza Vieira De Oliveira.

Pirlo, het vernuft, de vista, en Socrates, U weet wel de rijzige kapitein van het Braziliaanse nationale elftal -naast voetballer ook arts-,  die over het middenveld heerste. Dirk speelde centraal, hoe kan het ook anders, en had een uitstekende conditie. Enig talent voor ascese was hem volgens mij niet vreemd.

Dirk Voorhoof was op het veld een leider en doorduwer. Ook de laatste minuut zou hij nog verbeten in de aanval zijn getrokken, de tegenpartij niet ontziend.

Res, non verba  (geen woorden, maar daden), het is het credo van mijn favoriete voetbalclub.

Derde ervaring:

De gevierde professor was ooit een tijdlang mijn confrater. Mr. Voorhoof was een gentleman-lawyer, een en al hoffelijkheid, stijl en finesse. Nooit polariserend, geen badinerende grootspraak was aan hem besteed, al evenmin tafelspringer of roekeloze kamikaze.

Zijn basis waren de human rights en de human factor.

Zijn kracht schuilde in zijn authenticiteit, zijn puurheid.

Welbespraaktheid koppelde hij aan zijn grote theoretische kennis. Als advocaat bestreed hij tunnelvisies.

Mr. Voorhoof werd dan ook zeer geapprecieerd door de magistratuur. Hij was een vrijdenker “pur sang”.

De vrijheid van denken, van vrij zijn mening te kunnen uiten was zijn levenshouding, met nuance als leidraad.

Quot capita, tot sententiae (zoveel mensen, zoveel meningen).

Vierde ervaring:

Dirk Voorhoof was en is als auteur in Europa één van de grootste beschermers van de mensenrechten en daardoor een van mijn belangrijkste inspiratiebronnen.

Professor Voorhoof zorgde ervoor dat er een permanente brug werd gelegd tussen de rechtspraak van het Europees Mensenrechtenhof te Straatsburg en de praktiserende actoren  in de  lidstaten van de Raad van Europa zelf.

Hij gaf vooral artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens en de Fundamentele Vrijheden een dermate vertaalslag dat de rechtstaat in een steeds meer onverdraagzaam geworden maatschappij in evenwicht werd gehouden.

Zijn waarde op dit vlak is niet te overschatten. Vooral omdat de laatste tijd alles media is geworden.

De media regisseren, dicteren, en manipuleren soms. In een wereld van snelle, eenzijdige en daardoor soms onzorgvuldige communicatie, met zijn oververhitte tweetcultuur, dreigt objectiviteit en fatsoen plaats te maken voor eenheidsdenken, ongebreideld populisme en spektakeljournalistiek. Alles wordt al te vaak herleid tot scores, amusement en simplisme.

Ook internationaal zijn er spannende tijden, denk aan wat er gebeurt in Hongarije,Turkije, Polen en Frankrijk, die gebukt gaan onder een gekneusd veiligheidsgevoel. Ook de druk op de rechter, die hoort onafhankelijk te zijn, neemt alsmaar toe.

Professor Voorhoof is tegen die achtergrond een lichtbaken dat felle en heldere signalen afgeeft, zo belangrijk voor ons rechtspractici en voor de obligate ontmaskeringsjournalisten.

Beste Dirk,

ik ervaar gloed als ik de herinneringen aan jouw prachtig levensparcours ophaal.

Mijn herinneringen zijn als bruisende rivieren die mij kracht geven om verder op te komen voor de meest fundamentele rechten en vrijheden waarvoor je zo in stijl geijverd hebt.

Ik dank je als student, ploegmakker, confrater, en vooral als groot supporter.  Je mag nu in de galerij van de grootsten binnen deze befaamde Universiteit.

Verba docent, exempla trahunt (woorden onderwijzen, voorbeelden doen navolgen).

Walter Van Steenbrugge

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T22:20:54+00:00