>>>Stefaan Sonck
Stefaan Sonck 2019-08-20T15:13:15+00:00
Stefaan Sonck

Counsel
Stefaan Sonck is a specialist in cassation procedure. He handles both business law and sports law cases. In 2014 he transferred from the Brussels Bar to the Ghent Bar and joined Van Steenbrugge Advocaten.

Stefaan Sonck

business and sports law

Stefaan Sonck gained 34 years of experience at the firm of René Bützler (†) and Huguette Geinger, lawyers at the Court of Cassation. His legal expertise is highly technical in nature and he is the Van Steenbrugge Advocaten specialist in cassation procedure.

Withinbusiness law his main proficiency is in social and administrative law. Stefaan Sonck is also prepared to go the extra mile in sports law cases

He is the author of numerous commentaries in legal journals.

Degrees and qualifications

Licentiate degree in law, Vrije Universiteit Brussel, 1980
Passed the exam organised by the Bar Association at the Court of Cassation (Article 478 of the Judicial Code), 2007

Internships

Internship from 1980 to 1983 with René Bützler (†), lawyer at the Court of Cassation

Experience

Registered at the Brussels Bar from 1980 to 2014
Member of staff at the cassation firm of René Bützler (†), later Bützler & Geinger, from 1980 to 2014
Registered at the Ghent Bar since 2014

Specialisations

Cassation procedure
Social law
Administrative law

Languages

Dutch, French

Legal Contributions

Rechtspraak van het Hof van Cassatie over motivering assisenarresten onder druk (‘Case law of the Court of Cassation on provision of reasons for assize judgments under pressure’), De Juristenkrant, 10, no. 182, (28 January 2009).
Cassatie buigt niet voor voorlopige assisenrechtspraak EHRM (‘Cassation does not bow to ECHR’s provisional case law’), De Juristenkrant, 10, no. 184 (25 February 2009), 1-2.
Motivering en assisen: tragedie in drie bedrijven (‘Explanation of judgments and assizes: tragedy in three businesses’), De juristenkrant, no. 196 (28 October 2009), 13.
Rechtsmiddelen en gedetineerden: het verhaal van een zwakke rechtsgebruiker, noot onder Cassatie 20 januari 2004 (‘Legal remedies and detainees: the story of a weak user of the law. Note on Cassation proceedings, 20 January 2004’), RW 2005-2006, 185.
Spijtbetuiging en ontkenning kunnen niet door één deur (‘Regret and denial cannot pass through the same door’), De juristenkrant, 6, no. 88, (28 April 2004), 6.
De handtekening ontcijferd (‘The signature deciphered’), De juristenkrant, 5, no. 77 (5 November 2003), 12.
Artikel 1184 B.W. in staat van ontbinding? (‘Article 1184 Civil Code in a state of dissolution?’), De juristenkrant, 4, no. 53 (10 September 2002), 5.
Wetgevingssurrealisme (‘Legislative surrealism’), De juristenkrant, 4, no. 48 (24 April 2002), 13.
Derden en het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, noot bij Cass. 7 februari 2000, S.99.0091.N. (‘Third parties and the expert investigation in civil cases. Note on Cassation proceedings 7 February 2000  S.99.0091.N.’), P&B 2000, 200 ff.
Onpartijdige rechter – onttrekking van de zaak aan de rechter, noot bij Cass. 23 december 1996 (‘Impartial judge – withdrawal of the case from the judge. Note on Cassation proceedings, 23 December 1996’), P&B 1997, 95 ff.
De kwijting voor saldo van rekening op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt, noot bij Cass. 21 februari 1994 (‘The receipt for the balance of account at the end of an employment contract. Note on Cassation proceedings, 21 February 1994’), TSR 1994, 439.
Ius variandi in het arbeidsrecht, noot bij Cass. 20 december 1993 (‘Ius variandi in employment law. Note on Cassation proceedings, 20 December 1993’), TSR 1993, 405 ff.
noot/note bij Corr. Hasselt 2 november 1989, VKJ, no. 90/72 (Note on proceedings at Hasselt Correctional Court, 2 November 1989, on burden of proof where the traffic rule of ‘priority to the right’ is invoked).
Herstellingswerken en tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architekten, noot onder Cass. 9 december 1988, Hof van Beroep Brussel 30 oktober 1985 en conclusie van Advokaat-generaal du Jardin (‘Repair work and the ten-year liability of contractors and architects. Note on Cassation proceedings, 9 December 1988, Brussels Court of Appeal proceedings, 30 October 1985 and conclusions of Advocate General du Jardin’), Tijd.Aann. 1989, 213 ff.
Voetbalsport: fouten, gele kaarten en burgerrechtelijke aansprakelijkheid, of voetbalwangedrag in het licht van de artikelen 1382 e.v. B.W., noot bij Hof van Beroep Brussel 30 juni 1986 (‘Football: errors, yellow cards and civil liability, or football misconduct in light of Articles 1382 ff. of the Civil Code. Note on Brussels Court of Appeal proceedings, 30 June 1986’), RW 1986-87, 1610 ff.
Het morele bestanddeel bij valsheid in geschrifte, noot bij Cass. 26 maart 1985 (‘The moral component in forgery of documents. Note on Cassation proceedings, 26 March 1985’), RW 1985-86, 666 ff.
Alimentatie voor kinderen na echtscheiding door onderlinge toestemming, noot bij Cass. 11 juni 1981 (‘Maintenance for children after divorce by mutual consent. Note on Cassation proceedings, 11 June 1981’), RW 1981-82, 674.
De motiveringsverplichting van de onderzoeksgerechten (‘The investigating courts’ requirement to explain findings’), R. Bützler and S. Sonck, in X (eds.), Liber amicorum Marc Châtel, Antwerp, Kluwer, 1991, 11-45.

Books

For the Antwerp Bar, in connection with a lecture series: S. Sonck, Vormen en termijnen inzake cassatieberoep in strafzaken (‘Cassation appeals in criminal cases: forms and time limits’), 1995.
S. Sonck, Cassatieberoep in strafzaken (‘Cassation appeals in criminal cases’), Ghent, Mys & Breesch, 1999, 128 p.
S. Sonck, Le pourvoi en cassation en matière pénale (‘Cassation appeals in criminal cases’; with Fabrice Mourlon Beernaert), Ghent, Mys & Breesch, 2000, 128 p.

Contact

0032 (0)9 269 10 69
[email protected]
personal assistant: Kinga Stöhr-Botar, [email protected] – 0032 (0)9 269 10 67