>Expertise
Expertise 2019-06-11T17:18:02+00:00

expertise

Ondernemingsrecht

Bij ondernemen hoort vaak ook een juridische kant, soms zelfs een juridisch kluwen. Ondernemers, van zelfstandigen tot grote bedrijven, vinden in ons kantoor een partner waar ze op kunnen bouwen. Wij beschikken over een ruime expertise in het ondernemingsrecht en hebben een subafdeling die zich specialiseert in bancair recht.

lees meer >

De ondernemingscel van Van Steenbrugge Advocaten staat onder de ervaren leiding van Jo Van Acker. Je vindt er specialisten in elk deeldomein van het recht waarmee een bedrijf, kmo of zelfstandige, in aanraking kan komen. Zij werken als één man samen om u als cliënt de beste diensten te verstrekken. Bovendien verleent het kantoor al van bij de oprichting in 1991 bijstand aan bancaire instellingen.

Onze dienstverlening begint bij advies in zowel dagelijkse als strategische beslissingen en gaat tot bijstand in de meest complexe gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillen.

Ondernemingsrecht gaat onder meer om:

 • Aannemingsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Administratief recht
 • Arbeidsrecht
 • Bancair recht
 • Beslag- en executierecht
 • Bouwrecht
 • Contractueel recht
 • Economisch recht
 • Financieel recht
 • Fiscaal recht
 • Handelsrecht
 • Huurrecht
 • Insolventierecht
 • Intellectueel eigendomsrecht
 • Invorderingen
 • Ruimtelijke ordening
 • Sociaal recht
 • Vastgoedrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Verzekeringsrecht
 • Zekerhedenrecht
 • Ondernemingsstrafrecht

lees minder <

Ondernemingen kunnen bij ons onder meer terecht voor:
Invorderingen. Wat als uw klanten uw facturen niet op tijd betalen?
Adviezen bij de dagelijkse beslissingen of in complexe en strategische zaken.
– Geschillen.

Expertise - ondernemingsrecht

Sportrecht

Bij Van Steenbrugge Advocaten leiden een sportieve spirit en een juridische deskundigheid tot een unieke dienstverlening in het sportrecht. Binnen de sportcel laat Walter Van Steenbrugge zich omringen door advocaten die dichtbij of midden in de sport staan.

lees meer >

Het begint bij het pure sportrecht. Maar in de praktijk verdiepen wij ons in alle juridische domeinen waarmee atleten, clubs of andere sportbeoefenaars in aanraking kunnen komen. Denken we maar aan aansprakelijkheidsrecht, verbintenissenrecht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht, sociaal recht, fiscaal recht… Zowel professionele sporters als amateurs en sportclubs, sportfederaties, sportorganisatoren, sponsors, trainers en supporters kunnen een beroep doen op onze vakkundigheid.

Een greep uit de onderwerpen:

 • Portretrecht van de sporter
 • Contracten en clausules in de overeenkomsten tussen sporter en club
 • Transferrecht van de sporter
 • Sanctionering van supportersgedrag in de toepassing van de voetbalwet
 • Aansprakelijkheid van de sporter tegenover zijn medespelers
 • Doping- en tuchtprocedures tegen amateur- en beroepssporters
 • Aansprakelijkheid van de inrichter van een sportevenement
 • Strafrechtelijke aspecten van dopinggebruik
 • De sporter en de sociale zekerheid

lees minder <

Atleten en clubs staan we onder meer bij met:
– Adviezen omtrent alle juridische aangelegenheden waarmee atleten en clubs te maken kunnen krijgen.
– Geschillen.
– Tuchtkwesties.

sportrecht

Strafrecht

Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche wisten als strafrechtadvocaten samen een sterke reputatie op te bouwen. Hun complementaire aanpak beïnvloedt het werk van het advocatenteam dat de strafcel bevolkt. In hun bijstand aan zowel slachtoffers als daders gaan deze advocaten uiterst zorgvuldig te werk.

lees meer >

Het team advocaten rond vennoten Walter Van Steenbrugge, Christine Mussche en Johan Heymans verdedigt daders en slachtoffers en/of hun nabestaanden met een open blik. Ze laten hun juridische kennis bevruchten door andere expertises: neurologie, psychiatrie, psychologie, sociologie… En ze werken samen met verkeersdeskundigen, toxicologen, gespecialiseerde artsen en accountants.

Om vooroordelen meteen de kop in te drukken: deze cel buigt zich niet alleen over moorden voor het hof van assisen met levenslange opsluiting als inzet. Ons kantoor verdedigt net zo gepassioneerd verkeersinbreuken voor de politierechtbank. Want ook dan kan de impact op uw persoonlijke, professionele of financiële leven erg groot zijn. Vergeet daarbij trouwens niet dat u hierbij recht kunt hebben op een kosteloze advocaat naar keuze.

U kunt bij ons terecht als verdachte of slachtoffer van onder meer:

 • Aanranding van de eerbaarheid
 • Afpersing
 • Belaging
 • Brandstichting
 • Diefstal en heling
 • Drugsfeiten
 • Georganiseerde criminaliteit
 • Mensenhandel
 • Misbruik van vennootschapsgoederen
 • Moord en doodslag
 • Ontucht en prostitutie
 • Oplichting en misbruik van vertrouwen
 • Opzettelijke en onopzettelijke slagen of verwondingen
 • Private en publieke omkoping
 • Schending van het beroepsgeheim
 • Verkeersinbreuken
 • Verkrachting
 • Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken
 • Witwas

Het gaat overigens niet altijd om klassieke thema’s, maar ook om gespecialiseerd bijzonder strafrecht waar iedereen tegenaan kan lopen:

 • Sociaal strafrecht
 • Fiscaal strafrecht
 • Milieustrafrecht
 • Stedenbouwinbreuken
 • Faillissementsmisdrijven
 • Ondernemingsstrafrecht

De nadruk ligt altijd op het respect voor de fundamentele rechten van de mens. Daar wordt met stijl, maar hard voor gevochten. Strafrecht draait om mensen en hun leven, van de kleinste verkeersinbreuk tot de zwaarste assisenzaak. Of u nu particulier bent of ondernemer.

Onze strijd om respect voor de mensenrechten uit zich op verschillende manieren.
Lees meer over de “Human Right Unltd: de Fried van Hoof aWard”.
Lees meer over de veroordelingen van de Belgische staat voor de behandeling van geïnterneerden.
Lees meer over het dossier Kelk en de inspanningen voor slachtoffers van kindermisbruik door geestelijken.

Wacht niet te lang

Het kan het verschil maken als u zich op tijd laat bijstaan door een raadsman, of u nu slachtoffer of dader bent. Dat kan al voor eenvoudig strategisch advies zonder bijhorende rechtsprocedure.

In België geldt ook het recht op bijstand bij of voorafgaand aan een verhoor en wij merken in de praktijk hoeveel dat waard is. Wij staan u bij in het strafonderzoek of als u opgeroepen wordt voor een verhoor door de politie of de onderzoeksrechter.

We kunnen voor u bemiddelen met dader of slachtoffer, of een minnelijke schikking vragen aan het Openbaar Ministerie.

Na de gerechtelijke procedure staan we aan uw zijde bij de uitvoering van uw straf of als u als slachtoffer uw stem wil laten gelden voor de strafuitvoeringsrechtbank.

Tot slot kunnen we ook onze expertise bij tuchtprocedures inzetten, die soms een uitvloeisel zijn van een strafprocedure.

Wij treden in gans België en in het buitenland op voor de Politierechtbanken, de Correctionele Rechtbanken, de Hoven van Beroep en de Hoven van Assisen. Op het hoogste nationale niveau voeren we de procedures voor het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof. Ons kantoor heeft meerdere advocaten die beschikken over het vereiste getuigschrift om strafprocedures voor het Hof van Cassatie te voeren. Op internationaal niveau verdedigen we uw belangen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

lees minder <

Wij hebben een bijzondere expertise in:
Cassatie in strafzaken: verschillende advocaten met de vereiste getuigschriften, een meer dan grondige analyse …, onze resultaten liegen niet.
Adviezen aan advocaten: onze specialisten staan confraters geregeld bij.
– Onderzoeken en procedures.
Rechtsbijstand.

strafrecht

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief