>Groen licht voor meer transparantie in het voetbal
sport

Door Maxim Van Eeckhout – 18/10/2019 – In de kijker

groen licht voor meer transparantie in het voetbal

Een brilscore, dat was voorlopig het resultaat van ‘Operatie Zero’. De Pro League veegt nu de nul van het bord. Op 26 september 2019 bracht het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) gunstig advies uit over het reglementsvoorstel voor spelersmakelaars, nadat het zich eerder kritisch over dit voorstel had uitgelaten. De clubs van de Pro League hebben nu tot 17 december 2019 de tijd om dit voorstel te bekrachtigen. Tijdens de wintermercato van januari 2020 wacht een eerste grote test.

Het Belgisch voetbal beleeft een renaissance. De Belgische clubs verkochten afgelopen zomer nooit meer (225 miljoen EUR) en spendeerden tegelijk meer dan ooit (146 miljoen euro).

In het voorjaar legde ‘Operatie Propere Handen’ dan weer een bom onder het Belgische voetbal. Het zou onder meer aan het licht hebben gebracht dat bepaalde makelaars (verdoken) commissies aanrekenen van vaak meer dan 20 procent van het afgesproken transferbedrag (terwijl 3% de norm is) of dat makelaars meerdere malen langs de kassa passeren bij één transfer. Het zijn slechts enkele voorbeelden van praktijken in een markt waarop geen rem staat. De Pro League bindt nu de strijd aan met malafide makelaars en geeft uiting aan een trend die zich ook op Europees vlak doorzet.

De Pro League leidt de weg

Op 17 december 2018 stemden de 24 profclubs in België, die zich groeperen binnen de Pro League, unaniem voor de oprichting van een expertenpanel, dat het mandaat kreeg om een reglement uit te werken om de markt van spelersmakelaars transparanter te maken.

Het paradepaardje van het expertenpanel is de oprichting van een ‘Clearing House’, een orgaan met onderzoeks- en sanctiebevoegdheden dat waakt over alle spelerscontracten en transferactiviteiten. De bedoeling is dat iedere transfer en/of uitbetaling aan een makelaar in kaart wordt gebracht en gescreend wordt. Die informatie zal ook toegankelijk zijn voor de Licentiecommissie, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en het Bondsparket van de KBVB. Dit moet (de financiële carrousel in) het Belgisch voetbal transparanter maken.

Voorts wordt ook de rol van de makelaar aan duidelijke(re) spelregels onderworpen. Zo zullen makelaars enkel nog kunnen optreden voor spelers bij de onderhandeling of verlenging van een arbeidsovereenkomst. Ze zullen ook enkel nog door spelers worden betaald. Enkel en alleen in het geval van uitgaande transfers kunnen clubs nog beroep doen op een makelaar, tenzij de makelaar een speler in portefeuille heeft die bij die club is aangesloten.

De FIFA volgt

Op 23 september 2019 kondigde de FIFA in een persbericht aan maatregelen te zullen nemen tegen misbruiken op de transfermarkt. Meer in het bijzonder opperde een belangengroepering in de schoot van de FIFA de idee om een cap te introduceren op het commissieloon van een makelaar. Indien dit voorstel op 24 oktober 2019 gestemd wordt, zal de makelaar van de verkopende club voortaan nog maximaal 10% van de transfersom mogen verdienen en de makelaar van de speler en die van de inkopende club elk nog 3% van het bruto jaarsalaris van de speler. Voorts zal ook een beperking gelden op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de makelaar.

De Belgian Federation of Football Agents (BFFA) protesteert

Het initiatief van de Pro League lokte veel reactie uit. In een open brief van 19 april 2019 plaatste de BFFA economische en juridische vraagtekens bij de eerste ontwerptekst van het expertenpanel van de Pro League. Die tekst zou de toets van het mededingingsrecht niet doorstaan, stelde de BFFA. Met haar advies van 26 september 2019 veegde de BMA die bezorgdheid nu van tafel en zet zij het licht op groen voor meer transparantie in het Belgisch voetbal.

Indien u als club, speler of makelaar vragen heeft over het reglement van de Pro League en/of over de toepasselijke regelgevingen voor voetbalmakelaars in het algemeen, en/of u wenst de impact daarvan op uw eigen situatie in te schatten: de sportcel van Van Steenbrugge Advocaten volgt de recentste wijzigingen in het sportlandschap op de voet en biedt een antwoord op uw vragen.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2020-02-13T12:14:08+00:00