>Het Europees Hof van Justitie verduidelijkt dat het recht om vergeten te worden door Google in principe niet wereldwijd van toepassing is
sport

Door Elisah Vanhecke – 30/09/2019 – In de kijker

het europees hof van justitie verduidelijkt dat het recht om vergeten te worden door google in principe niet wereldwijd van toepassing is

Op basis van ‘het recht op vergetelheid’ zoals ingeschreven in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen zoekmachines, zoals Google, verplicht worden om onder welbepaalde voorwaarden zoekresultaten over een individu te verwijderen.

Het Europees Hof van Justitie verduidelijkt in een arrest van 24 september 2019, dat de betreffende zoekresultaten enkel moeten verwijderd worden uit de Europese versies van de zoekmachine (zoals bijvoorbeeld Google.be en Google.fr). De zoekresultaten hoeven dus niet wereldwijd verwijderd te worden en kunnen dus wel toegankelijk blijven buiten Europa, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en China. Het Europees Hof van Justitie verduidelijkt wel dat de zoekmachine voldoende doeltreffende maatregelen dient te nemen om te voorkomen dat vanuit Europa via andere versies van de zoekmachine de verwijderde zoekresultaten toch toegankelijk zouden zijn.

Het Europees Hof van Justitie motiveert zijn beslissing op grond van onder meer de overweging dat vele niet-Europese landen geen gelijkaardig ‘recht op vergetelheid’ kennen en het recht op de bescherming van persoonsgegevens geen absoluut recht is en dient afgewogen te worden tegenover andere fundamentele rechten, waaronder bijvoorbeeld het recht op informatie van de internetgebruiker. Het Europees Hof van Justitie benadrukt dat een belangenafweging tussen voormelde diverse fundamentele rechten over de hele wereld op belangrijke wijze kan variëren.

Tegelijkertijd benadrukt het Europees Hof van Justitie dat het Europees recht een wereldwijde verwijdering van de zoekresultaten uit alle versies van de zoekmachine niet verplicht, maar dergelijke wereldwijde verwijdering evenmin verboden is. Een nationale gegevensbeschermingsautoriteit of een rechterlijke instantie kan na een afweging van de diverse fundamentele rechten in een concreet geval steeds de exploitant van de zoekmachine bevelen om de betreffende zoekresultaten te verwijderen voor alle versies van de zoekmachine.

De volledige tekst van het arrest van het Europees Hof van Justitie kan u raadplegen via deze link.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2019-09-30T15:39:20+00:00