>The use of illegally obtained evidence in criminal cases
Illegally obtained evidence

Door Joachim Meese – 07/08/2017 – Publicaties

the use of illegally obtained evidence in criminal cases: a brief overview

Nadat Joachim Meese vorig jaar de Belgische rechtspraak in verband met het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs aan een kritische analyse heeft onderworpen in zijn bijdrage voor het verslagboek van de cyclus Willy Delva, schreef hij nu een rechtsvergelijkende analyse over datzelfde onderwerp. De situatie in verschillende (vooral Angelsaksische georiënteerde) landen komt daarin aan bod, met bijzondere aandacht voor de Verenigde Staten, dat als bakermat van de zogenaamde exclusionary rule kan worden beschouwd. Ook de rechtspraak van het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) wordt in de analyse betrokken.

Het artikel werd geschreven voor het internationale tijdschrift Era Forum en zal later in papieren versie verschijnen. De bijdrage is echter nu al online beschikbaar en kan integraal gelezen worden via deze link.

Joachim Meese, “The use of illegally obtained evidence in criminal cases: a brief overview”, Era Forum (Springer), 2017.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T21:54:40+00:00