>KIYO wint derde Human Rights Unltd. Fried van Hoof aWard
Derde Fried van Hoof aWard

Door het VSA team – 15/01/2018 – In de kijker

kiyo wint derde human rights unltd. fried van hoof award

“The quest for human rights is a fulfilling,
yet never fulfilled endeavor”

(Eleanor Roosevelt)

Grondrechten, fundamentele rechten, mensenrechten, … noem het hoe u wil, zijn rechten die, onafhankelijk van de plaats waar u toeft en van de maatschappelijke, culturele of politieke inslag van de samenleving waarin u leeft, aan eenieder een mens-waardig bestaan moeten waarborgen.

Deze rechten worden in Europa in vele “Verklaringen”, Verdragen of Handvesten neergeschreven.

Het op 4 november 1950 in de schoot van de Raad van Europa gesloten Europees Verdrag voor de rechten van de mens met zijn aanvullende protocollen, zoals toegepast en verfijnd door het Europees Hof voor de rechten van de mens, is ongetwijfeld het bekendste.

Sommigen, van wie de grondrechten niet of nauwelijks in het gedrang komen, staan hier nooit bij stil. Anderen laten zich horen wanneer ze zelf in hun rechten bedreigd worden. Enkelingen kom op voor de rechten van anderen.

Prof. Dr. Fried Van Hoof, overleden in 2014, behoorde tot deze laatste categorie. Hij doceerde niet alleen mensenrechten, hij was ook een gedreven verdediger van deze fundamentele rechten. Menigeen heeft hij geïnspireerd.

Ter nagedachtenis van Prof. Dr. Fried Van Hoof wordt sindsdien jaarlijks een prijs uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van de mensenrechten.

Op vrijdag 12 januari 2018 werd de Fried Van Hoof Award voor de derde maal uitgereikt.

In de ontwijde sint Vincent-kapel te Gent stelde gastvrouw Fien Sabbe aan de talrijke aanwezigen de door de jury genomineerde personen en organisaties voor (zie hierover ons eerder bericht). De rechten van het kind stonden hierbij vaak centraal: onderwijs, vorming, cultuur en recht op vrije tijd in plaats van leegloperij, uitsluiting of kinderarbeid.

De pen van Aya Sabi spreekt in colums en in Verkruimeld land, haar eerste roman, over alle levensthema’s die mensen, van waar ook, beroeren.

Katinka Slump komt op voor gedegen onderwijs voor alle kinderen, met bijzondere aandacht voor de kinderen die niet passen in het sjabloon dat de overheid uittekent.

Pim Fischer is als advocaat een gedreven voorvechter van sociale rechten, in het bijzonder voor kinderen en ontheemden.

Het schilderij van Joost Van Hoof, zoon van Fried, en de bijhorende geldprijs van 2.500 euro, werden echter in de wacht gesleept door Kiyo, een Belgische niet gouvernementele organisatie die samen met partnerorganisaties, kinderen, waar ook ter wereld, een stem wil geven. Educatie, empowerment, juridische en psychosociale bijstand, participatie, bewustmaking, sociale inclusie en re-integratie zijn de sleutelwoorden van hun handelen.

Deze warme avond werd muzikaal omlijst door het duo Nils De Caster en Kathleen Vandenhoudt, of hoe muziek kan vervoeren en ontroeren. Jeroen Ward verwoordde treffend en poëtisch waar mensenrechten voor staan (lees het gedicht).

Mensenrechten zijn een waarborg voor individuele ontplooiing en een menswaardig bestaan. Dat mensenrechten ook het noodzakelijke cement vormen voor een inclusieve en warme samenleving, staat buiten kijf. Wie zich hiervoor inzet, verdient alle lof.

Derde Fried van Hoof aWard
Derde Fried van Hoof aWard
Derde Fried van Hoof aWard
Derde Fried van Hoof aWard
Derde Fried van Hoof aWard
Derde Fried van Hoof aWard

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T21:47:00+00:00