>Lancering van het Turkije Tribunaal

PERSBERICHT – 8/06/2020

lancering van het turkije tribunaal

Schendingen van de mensenrechten in Turkije werden de voorbije jaren steeds frequenter naar voor gebracht. Verschillende internationale instellingen hebben de schendingen bevestigd, soms in scherpe bewoordingen. Daarom heeft Van Steenbrugge Advocaten het initiatief genomen om een Turkije Tribunaal op te richten. Dit tribunaal is geen juridisch bindend orgaan, maar de uitspraak van het tribunaal zal wel een hoge morele waarde hebben.

Alle documenten, getuigenissen en de beslissingen van de rechters zullen bekend gemaakt worden en zullen toegankelijk zijn via de digitale kanalen die op heden beschikbaar zijn. Op die manier wil het tribunaal een zo breed mogelijk publiek informeren en het bewustzijn voor deze problematiek in de internationale gemeenschap verhogen. Want stilte is de grootste vijand van de fundamentele mensenrechten.

We lichten kort de initiatiefnemers, de stuurgroep, de rechters en de rapporteurs toe.

de initiatiefnemers

Van Steenbrugge Advocaten is een advocatenkantoor dat verschillende zaken voor Turkse mensen behandelde. Het kantoor verdedigde onder andere Ismet Özçelik and Turgay Karamanvoor het Comitee voor de Mensenrechten van de VN wegens kidnapping en onrechtmatige hechtenis (CCPR/C/125/D/2980/2017, maart 2019).

Het initiatief voor het Turkije Tribunaal wordt gecoördineerd door Prof. Dr. Johan Vande Lanotte, professor aan de Universiteit Gent, die in de jaren 80 één van de eerste was om in Vlaanderen een cursus Mensenrechten te doceren.

de rechters

Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens (België) is Professor Emeritus aan de Université de Louvain La Neuve, was rechter en vicevoorzitter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Prof. Em. Dr. Johann van der Westhuizen (Zuid-Afrika) is Professor Emeritus aan de Universiteit van Pretoria en was rechter bij het Grondwettelijk Hof van Zuid-Afrika.
Adj. Prof. Dr. Elisabeth Abi – Mershed (VSA) is Deputy Professor aan de Washington College of Law en was adjunct uitvoerend secretaris van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten.
Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni (Zwitserland) is Professor Emeritus aan de Universiteit van Genève en was lid van de Venetië Commissie en was rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Prof. Ledi Bianku (Albanië) is geassocieerd Professor aan de Universiteit van Straatsburg, was lid van de Venetië Commissie en was rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Dr. John Pace (Australië) was secretaris van het VN Comité voor Mensenrechten van 1978 tot 1994 en was hoofd van het VN Mensenrechten bureau in Irak.

de rapporteurs

Eric Sottas (Zwitserland): rapport over foltering (in samenwerking met Prof. Dr. Johan Vande Lanotte). Eric Sottas was Secretaris-Generaal bij de Wereldorganisatie tegen Foltering.

  • Vraag 1: Kunnen we een patroon zien in de feiten die ten grondslag liggen aan de getuigenissen over foltering? Welke groepen worden geviseerd en waarom? Wat is de echte bedoeling en hoe sterk is (het hoogste niveau) van de  staat hierbij betrokken?
  • Vraag 2: Laten de getuigenissen over martelingen ons toe te concluderen dat er in Turkije sprake is van een systematisch en georganiseerd gebruik van martelingen?

Prof. Dr. Yves Haeck (België) and Drs. Emre Turkut (Turkije): rapport over straffeloosheid. Yves Haeck is Professor aan de Universiteit van Gent en Emre Turkut finaliseert zijn doctoraat over de maatregelen die na de staatsgreep van 2016 werden genomen.

  • Vraag 3: Bestaat er een intern systeem om marteling of mishandeling te voorkomen en te controleren, en zo ja, hoe werkt het dan in de praktijk?
  • Vraag 4: Bestaat er een efficiënt systeem om mogelijke mishandeling of foltering te bestraffen? Of kunnen we spreken van een georganiseerde straffeloosheid ten aanzien van mishandeling en foltering van mensen in gevangenschap?

Lawyers Collective (Turkije): rapport over rechtsbijstand. Het rapport over rechtshulp wordt opgesteld door een groep advocaten die om veiligheidsredenen hun anonimiteit willen bewaren. Het organisatiecomité zal een gerenommeerd en onafhankelijk persoon vragen om als auditor op te treden, deze advocaten te bezoeken en met hen te spreken. Als aan alle voorwaarden zijn voldaan, certificeert deze persoon het rapport.

  • Vraag 5: Kunnen we de situatie van advocaten in Turkije, hun relatie met hun cliënten en de manier waarop zij de verdediging kunnen organiseren evalueren als voldoende garantie biedend voor een eerlijk proces in overeenstemming met de internationale normen?

Prof. Dr. Sebnem Korur Fincanci (Turkije): rapport over medische hulp aan mensen in gevangenschap of in hechtenis. Sebnem Fincanci was hoofd van het departement voor Forensische Geneeskunde in Istanbul en is voorzitter bij de Human Rights Foundation.

  • Vraag 6: Is het niveau van de medische zorg, de medische bestaffing, de procedures om een tijdige reactie te garanderen en de mogelijkheden om indien nodig een beroep te doen op gespecialiseerde diensten in de Turkse gevangenissen en andere plaatsen waar mensen in hechtenis worden gehouden, in overeenstemming met wat nodig is om hun recht op gezondheid te behouden in overeenstemming met de internationaal erkende normen?
  • Vraag 7: Wat zijn de garanties (de jure en de facto) dat het medisch personeel in staat zal zijn om elke vorm van mishandeling en/of foltering van personen in de gevangenis of in enige andere vorm van hechtenis te onderzoeken en onafhankelijk te melden?

Ankara Bar Association (Turkije) en Johan Heymans (België): rapport over gedwongen verdwijningen. The Ankara Bar Association heeft een afdeling mensenrechten die rapporten publiceert en mr. Johan Heymans is advocaat strafrecht en mensenrechten en vennoot bij Van Steenbrugge Advocaten.

  • Vraag 8: Kunnen we, rekening houdend met de rapporten en de getuigenissen die voor het tribunaal zijn opgesteld, concluderen dat ontvoeringen opnieuw deel uitmaken van de actie van de staat ten aanzien van de tegenstanders en dat er geen serieus onderzoek naar deze feiten is georganiseerd?

Philippe Leruth (België): rapport over de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de pers. Philippe Leruth was voorzitter bij de Internationale Federatie van Journalisten.

  • Vraag 9: Kan Turkije in dit stadium worden beschouwd als een land waar een voldoende mate van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd, zodat het kan voldoen aan de normen van een goed functionerende democratie?
  • Vraag 10: Kunnen de beslissingen van de Turkse regering (nog) worden beschouwd als een reactie die verband houdt met de staatsgreep of moeten ze worden geëvalueerd als een manier om de stemmen en/of organisaties die kritisch staan tegenover de regering in Turkije te “vernietigen”?

de stuurgroep

De voorzitter is Em. Prof. Dr. Marc baron Bossuyt. Hij is Professor Emeritus aan de Universiteit van Antwerpen en gewezen voorzitter van Grondwettelijk Hof van België en van het VN Comité voor de Mensenrechten.
Jan De Bock
was hoofd van de Belgische diplomacy en was Belgisch ambassadeur bij de VN en bij de EU.
Mr. Christine Mussche
is advocaat-vennoot bij Van Steenbrugge Advocaten, met specialisatie in zaken van seksueel misbruik.
Prof. Dr. Rik Van de Walle
is Professor aan en rector van de Universiteit Gent.
Prof. Dr. Caroline Pauwels
is Professor aan en rector van de Vrije Universiteit Brussel.

financiering

De financiering van het Turkije Tribunaal gebeurt via crowdfunding. Dit kan via een digitaal platform en via andere digitale toepassingen, of gewoon via overschrijving. Van iedere persoon of bedrijf of instelling die wil bijdragen, zal maximum 5.000,00 EURO aanvaard worden. De financiën worden beheerd door de stuurgroep via de vzw Turkey Tribunal.

Doneer via IBAN: Turkey Tribunal vzw – IBAN: BE70 3632 0131 2325 – BIC: BBRU BE BB – Bank: ING Belgë
Doneer online via: https://turkeytribunal.com/how-is-the-turkey-tribunal-financed

praktische organisatie

Het Turkije Tribunaal gaat door in Genève (Zwitserland) van 21 tot en met 25 september 2020. De zittingen van het tribunaal zullen live gestreamd worden, nadien zullen korte video’s gemaakt worden die de zittingen samenvatten. Deze video’s zullen op de website worden geplaatst. De eerste vier dagen wordt telkens een rapport voorgesteld en stellen de leden van het tribunaal vragen. Ook getuigen worden gehoord. De Turkse regering zal de kans krijgen zelf ook te antwoorden. De rapporten zullen op de website worden gepubliceerd enkele weken voor het tribunaal start. Een korte video zal de rapporten samenvatten en op de website worden geplaatst. Op de laatste dag van het tribunaal zal het Turkije Tribunaal het verdict bekend maken. Uiteraard zal dit ook op de website gepubliceerd worden.

Er zullen twee side events georganiseerd worden. Tijdens de week waarin het tribunaal plaatsvindt, zal een avond georganiseerd worden over het vervolgen van politici in de landen die tot de Raad van Europa behoren, o.a. Turkije en Spanje. Het tweede side event zal in maart georganiseerd worden over de onpartijdigheid van de rechterlijke macht.

meer informatie

Website: www.turkijetribunaal.com
Twitter (@turkey_tribunal) – Facebook (@TurkeyTribunal) – YouTube (TurkeyTribunal)

contact

Prof. Dr. Johan Vande Lanotte
+32 475 734933
[email protected]

Meester Johan Heymans
+32 (0)9 269 10 69
[email protected]

video

beeld

Indien u onderstaande beelden downloadt, gaat u akkoord met volgende voorwaarden: deze beelden dienen enkel voor gebruik door de pers en dienen enkel als publiciteit voor Van Steenbrugge Advocaten.

Portret Prof. Dr. Johan Vande Lanotte
(© Johan Martens)

Johan Heymans

Portret Johan Heymans
(© Johan Martens)

over van steenbrugge advocaten

Van Steenbrugge Advocaten (VSA) helpt zowel particulieren als grote en kleine bedrijven die advies of bijstand zoeken in het ondernemings-, sport- of strafrecht. Twintig advocaten en elf administratieve krachten werken er als een hecht en goed geolied team.

VSA wil advocatuur brengen van een buiten-gewoon niveau, waarbij grondigheid, juridische kennis en doorzicht, multidisciplinaire aanpak en doordachte strategie de bouwstenen zijn, en die zoveel mogelijk leidt tot maatschappelijk relevante juridische resultaten in België, Europa en wereldwijd. Het kantoor zweert bij 360 graden teamwork, met allerlei domeinspecialisten en een permanente kennis- en strategieoverdracht. Het enige doel daarbij is: zaken voor de cliënt zo krachtig en correct mogelijk waarnemen en verdedigen.

perscontact

Louise Verhelst
T +32 (0)9 269 10 69
[email protected]

2020-06-15T12:27:40+00:00