>Meer Ghelamco-arena’s en meer en nog betere Rode Duivels!
Stadion

Door Walter Van Steenbrugge – 28/05/2016 – In de kijker

meer ghelamco-arena’s en meer en nog betere rode duivels!

Het verzoek tot onderzoek door de Europese Commissie in verband met het overmatig pompen van overheidssteun (belastinggeld) bij de bouw van voetbalstadions heeft geen negatieve bedoelingen.

Tal van voorbeelden in binnen- en buitenland tonen aan dat voor professioneel voetbal, in tegenstelling tot het amateurvoetbal, een financiële tussenkomst van de overheid geenszins nodig is. Tevens zijn er dwingende Europese regels die stellen dat elke professionele club dezelfde gelijke kansen moet krijgen om met eigen werkingsmiddelen een club te runnen.

Indien een overheid voor een bepaalde club tussenkomt en voor een andere niet, is er geen financiële FairPlay en treedt er een verstoring op van de concurrentie.

De overheid mag hoogstens tussenkomen bij het faciliteren van de ruimtelijke ordening en mobiliteit rond voetbalstadions. Een meerdere rol mag er voor de overheid niet weggelegd zijn.

De clubs kunnen dus zelf een stadion bouwen als zij daartoe de juiste private initiatieven nemen, en dit tegen een evenwichtige en transparante achtergrond.

Als er dus door de overheid in het jeugd- en amateurvoetbal wordt geïnvesteerd enerzijds en als de private clubs hun verantwoordelijkheid zelf nemen bij de uitbouw van hun club anderzijds, zal de kweekvijver voor jonge Rode Duivels nog groter worden en zullen er nog meer prachtige Ghelamco-arena’s uit de grond rijzen.

Dit is dus de echte en positieve reden van het verzoek tot tussenkomst van de Europese Commissie!

Meer voetbalarena’s maar zonder belastinggeld en iedereen met gelijke kansen.

Meer jonge Duivels door een verantwoord en ondersteunend overheidsbeleid ten voordele van het jeugdvoetbal.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T22:15:39+00:00