>OPINIE: ‘Mensenrechten zijn een bolwerk van de vrijheid.’ (Walter Van Steenbrugge)
sport

Door Walter Van Steenbrugge – 2/01/2018 – In de kijker

mensenrechten zijn een bolwerk van de vrijheid

Fernand Keuleneer noemt het bevel van de Brusselse kortgedingrechter om IS-kinderen terug te halen een politieke beslissing. Hij deed dat in een opiniestuk, verschenen precies op de dag dat de katholieken het martelaarschap van de onschuldige of onnozele kinderen herdenken (DS 28 december). Een rechter is er volgens hem niet om een wereldbeeld op te leggen, wel om specifieke en welomschreven rechtsnormen toe te passen. De rechter als een louter instrument, een machine dus.

In zijn betoog stelt Keuleneer dat er ruimte moest worden gelaten voor de politiek en de diplomaten om de problemen voor de kinderen in Syrië te remediëren zonder tot repatriëring over te gaan. Kinderen die dreigen om te komen, en geen enkele schuld dragen aan de plaats waar ze geboren werden, moeten dan wachten op de politici, op dit moment dus de ruziënde politici van lopende zaken.

Bescherming tegen willekeur

Dat de rechter in Brussel zich steunde op schendingen van de internationale hogere norm, namelijk op de rechten vervat in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en het Kinderrechtenverdrag, vindt de advocaat maar niets. Hij vergelijkt de grondrechten uit het mensenrechtenverdrag met ‘3D-printers’, die jezelf naar hartenlust kunt creëren. Mensenrechten als een goedkope zelfbedieningsautomaat, een soort van zelf te ontwerpen wegwerpproduct.

Het Mensenrechtenverdrag is er gekomen na de Tweede Wereldoorlog, om nooit nog een Holocaust mee te maken.

Keuleneer kent zijn geschiedenis niet. Hij weet blijkbaar niet dat het EVRM er gekomen is na de Tweede Wereldoorlog, om nooit nog een Holocaust mee te maken. De bedenkers van het EVRM vonden dat koste wat het kost moest worden vermeden dat landen nog in staat zouden zijn een nationaal politiek beleid te voeren waarbij de fundamentele rechten van de mensen (zoals het recht op leven, het recht op een fair proces, het verbod op folteren en op discriminatie) werden overtreden.

Het verdrag installeerde daarom boven de nationale wetgeving een verdrag waarvan de teksten door iedereen kunnen worden ingeroepen. In die mate dat de burger zelf de verdragsartikelen kan afdwingen voor zijn nationale rechter en wanneer die er geen gunstig gevolg aan geeft, bij het Mensenrechtenhof een klacht kan indienen.

Deze principes laten de rechtzoekende of onderdrukte toe machtsmisbruik van de overheid aan te klagen. Een bolwerk van vrijheid en een bescherming tegen willekeur en uitsluiting, wat Keuleneer afdoet als ‘een autosnelweg waarop tal van autootjes met telkens een andere lading naar rechtscolleges snorren om te proberen daar hun lading aan de man te brengen’.

Religieuze verhaaltjes

Voor deze advocaat is er geen supranationale controle meer nodig en moeten Belgische rechters de eigen wetten klinisch en chirurgisch toepassen en mag men overheidsbeslissingen geen halt meer toeroepen. Alle macht aan de uitvoerende overheid met rechters aan de zijlijn die obligaat moeten knikken en buigen voor de bewindvoerende politici. Een grotere uitholling van de rechterlijke macht is niet denkbeeldig, het einde van de rechtsstaat is dan nabij.

Het wordt hoog tijd dat de kinderen van bij ons, die geen verdienste hebben aan hun geboorteplaats en het geluk hebben op te groeien in een veilige en geordende samenleving, dit nationalistisch en egoïstisch parlando bestrijden. Daarom is het nodig dat de kinderen van bij ons niet meer onnozel worden gehouden met allerlei religieuze verhaaltjes, maar onderricht krijgen over de mooiste tekst ooit geschreven, namelijk deze die gebeiteld staat in het EVRM, en geïnformeerd worden over de baanbrekende arresten die door het Mensenrechtenhof werden uitgesproken waardoor voor welzijn en welvaart in onze contreien werd gezorgd. In volle vrede en in al zijn diversiteit, zonder discriminatie, met respect voor iedere mens en wars van ieder machtsmisbruik.

Dit opiniestuk verscheen op 2 januari 2019 in De Standaard.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2019-04-25T17:29:56+00:00