>Mijn beroep? Sporter! (deel 3)
sport

Door Stefaan Sonck en Ruben Vispoel – 25/10/2018 – In de kijker

de betaalde sportbeoefenaar en de sociale zekerheid

Sociaalrechtelijk is de betaalde sportbeoefenaar een werknemer (bediende). Er moeten dus sociale zekerheidsbijdragen worden afgehouden van zijn loon.

U weet dat voor de meeste werknemers de sociale zekerheidsbijdragen die worden afgehouden van het brutoloon, ongeveer 13% bedragen. De werkgever moet daar bovenop nog ruim 30% bijdragen uit eigen zak betalen.

De sportsector geniet echter een voorkeursbehandeling wat betreft de sociale zekerheidsbijdragen. Zij worden vooreerst berekend op een geplafonneerd loon, tenzij het werkelijk genoten loon minder bedraagt.

Bovendien moeten niet voor alle sectoren bijdragen worden betaald, omdat de tegemoetkomingen waarop de betaalde sportbeoefenaar mag aanspraak maken niet zo ruim zijn als deze waarop een doorsnee werknemer-bediende recht heeft.

Voor alle betaalde sportbeoefenaars die door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn (ook zij die niet onder de wet Betaalde sportbeoefenaar vallen omdat ze minder verdienen dan het grensbedrag) worden de tussenkomsten beperkt tot de mutualiteitsuitkeringen, de werkloosheidsuitkeringen en de pensioenen. Voor beroepsvoetbalspelers en beroepswielrenners geldt een afzonderlijke regeling.

Bovendien wordt tussenkomst van de mutualiteit geweigerd voor schade opgelopen tijdens een competitie of exhibitie waarvoor de inrichter ingangsgeld vraagt.

Voor werknemers geldt een wettelijke vergoedingsregeling voor de schade opgelopen ingevolge een arbeidsongeval (wet van 10 april 1971). Deze arbeidsongevallenwet voor werknemers is ook toepasselijk op alle sportbeoefenaars die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, weliswaar met beperking van het basisloon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid.

Om tegemoet te komen aan de vaststelling dat topsporters/beroepssporters vaak slechts een relatief korte carrière hebben, kan de betaalde sportbeoefenaar tevens zijn groepsverzekering aanspreken vanaf (ten vroegste) zijn 35e verjaardag.

De betaalde sportbeoefenaar geniet dus van een op maat gesneden regeling inzake sociale zekerheid.

In een laatste deel zullen we, andermaal beknopt, de fiscale regeling inzake betaalde sportbeoefenaars bespreken en ronden we af met een besluit.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2019-01-23T11:01:20+00:00