>Mijn beroep? Sporter! (deel 4)
sport

Door Stefaan Sonck en Ruben Vispoel – 8/11/2018 – In de kijker

de fiscale regeling voor de sportbeoefenaar in een notendop

In een niet zo ver verleden mochten sommige inkomsten uit sportbeoefening het daglicht niet zien. Zij waren zwart als de nacht, net als de identiteit van de gulle sponsor. Dit lijkt thans grotendeels voorbij, hoewel de recente evoluties in de voetbalsport andere pijnpunten blootleggen.

Het is uiteraard niet mogelijk in dit kort bestek de fiscale situatie van de sporter die een inkomen uit zijn sportbeoefening puurt en dus aan de inkomstenbelasting onderworpen is, volledig te bespreken.

Sporters dienen er rekening mee te houden dat men onder ‘inkomsten’ niet alleen de bezoldigingen (met inbegrip van premies) begrijpt, maar ook de baten (bijvoorbeeld uit sponsorcontracten).

We bespreken kort enkele specifieke regels.

Zo, bijvoorbeeld, zullen de jonge betaalde sportbeoefenaars voor een deel van hun inkomen belast worden aan 16,5%.

Voor hen die ouder zijn dan 26 jaar en waarvan het inkomen verkregen uit sportbeoefening minder bedraagt dan het inkomen verkregen uit een andere activiteit (de sportinkomsten zijn dus ondergeschikt), zullen de inkomsten verkregen uit sportbeoefening ook deels belast worden aan 33%.

In het Commentaar op het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 wordt voor verschillende sporttakken omschreven wat onder inkomsten moet worden begrepen en worden bepaalde regels nader geduid.

Bovendien geldt een belangrijke vrijstelling (80%) van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing door de werkgever. De bedrijfsvoorheffing wordt in mindering gebracht van het loon, maar moet niet worden doorgestort. De werkgever (sportclub) mag deze dus behouden. Ze wordt uiteraard wel in rekening gebracht op het aanslagbiljet van de sporter zelf. Deze vrijstelling van doorstorting geldt al dan niet met de verplichting om dit bedrag te besteden aan de opleiding van jonge sportbeoefenaars.

*      *     *

Besluitend kunnen we stellen dat de professionele sporter in België vele voordelen geniet, zowel op fiscaal- als sociaalrechtelijk vlak.

Niet alleen worden de sociale bijdragen steeds berekend op een geplafonneerd loon, wat uiteraard voordelig is voor grootverdieners, tevens valt de professionele sporter en zijn of haar werkgever onder een gunstig fiscaal regime.

Ondanks deze gunstige Belgische regeling, dienen we vast te stellen dat de absolute grootverdieners van de Belgische sport vaak naar Monaco verhuisden.

Naast het zacht klimaat, lokt het fiscaal regime grootverdieners in de sport naar het kleine stadstaatje.

Het belangrijkste kenmerk van het belastingstelsel van Monaco is de totale afwezigheid van elke directe belasting, zoals de inkomens- en vermogensbelasting.

Dit betekent niet noodzakelijk dat de beroepssporter niet wordt belast op zijn prijzengeld, aangezien dit vaak wordt belast door het land waarin deze premies worden verdiend en dat is maar zelden Monaco…

Wél kan de beroepssporter er elke belasting op neveninkomsten door portretrechten en sponsor- en reclamecontracten vermijden. Het soort inkomsten dat niets met de sportieve prestaties an sich te maken heeft, wordt in ons land tegen ongeveer 50% belast, terwijl dat in Monaco aan 0% is.

De keerzijde van de medaille is dat de Belgische fiscus begin dit jaar voor de eerste maal een grootscheeps onderzoek heeft gevoerd naar alle Belgen die mogelijk veinzen in Monaco te wonen.

In het verleden vond een fiscaal onderzoek eerder sporadisch plaats en bovendien op een kleinere schaal. Sommige sporters, die hun werkelijk verblijf in het belastingparadijs onvoldoende konden staven, kwamen er van af met een minnelijke schikking.

Voor de doorsnee beroepssporter zijn de Belgische sociale en fiscale regelgeving lang niet zo slecht. Naast “bescherming” is er zelfs sprake van een voorkeursregeling, die weliswaar van langsom meer wordt aangevallen.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2019-01-23T11:00:29+00:00