>“Mijnheer de advocaat, vindt u die aanslagen dan overal ok?”
waterboarding

Door Walter Van Steenbrugge – 16/01/2017 – In de kijker

“mijnheer de advocaat, vindt u die aanslagen dan overal ok?”

De aankondiging dat ons kantoor de belangen verdedigt van een Belgische man van wie onderzoek heeft aangetoond dat hij van 2002 tot 2005 onschuldig zat opgesloten in Guantanamo Bay en daar gefolterd werd, deed nogal wat stof opwaaien in de (sociale) media. België was goed op de hoogte van de praktijken maar ondernam geen enkele actie. Integendeel. Deze inertie wordt aangeklaagd. Arrogantie zegt men nu. In tijden van aanslagen en moslimterrorisme moeten we als maatschappij zo’n praktijken erbij nemen. “Jihadist wil 50.000 euro van België” kopten de kranten.

Moussa Zemmouri is enkel een moslim, en wenst erkenning voor wat hem is overkomen op een onmenselijke wijze. Drie jaren en drie maanden werd hij gefolterd louter omwille van zijn geloof. Ons kantoor werd overspoeld door haatmails, die we omwille van hun hatelijke en beschamende inhoud niet beantwoorden.

We beantwoorden wel graag de andere vragen die we krijgen.

S.S. zond ons de volgende e-mail. Het is geen haatmail maar een beleefde e-mail met vragen. We citeren de e-mail in origineel :

Mijnheer,

Ik ben met stomheid geslagen na het lezen van een bericht in de krant aangaande het feit dat u probeert 50.000 Euro uit de zakken van de Belgen te pleiten, voor iemand die in Guantanamo in de gevangenis moest ?

En omdat Belgiê info over de man naar Guantanamo doorspeelde ? 

Maar, met alles wat die mannen de laatste jaren de wereld hebben aangedaan, ook in België, is het niet net goed dat we wereldwijd communiceren over verdachten van dat allure ?

Of vindt u die aanslagen overal OK ?

Ik ben het beu om het woord “privacy” te horen vallen – iemand die niets te verbergen heeft heeft er ook niets op tegen dat België info uitwisselt met andere landen!

En natuurlijk vind ik, zoals iedereen, in de meeste gevallen folteringen niet kunnen – maar in het geval van mensen die mee komen profiteren zijn van onze welvaart, waarvan een groot deel gewoon op onze kosten leeft ipv te gaan werken, die stelen, verkrachten, vernielen, auto’s in brand steken, en de wet aan hun laars lappen…en ook nog eens geweldig hard met onze wetten lachen (ze riskeren hier toch niets en kunnen rekenen op de hulp van een schare advocaten)…en dan nog eisen dat heel België volgens de Islam zou gaan leven, en alleen maar “eisen” hebben en geen verplichtingen, en daarbij dan nog eens de boel nu en dan ergens laten ontploffen en daarbij veel onschuldige slachtoffers maken…..sorry, maar dan heb ik echt geen medelijden…

En dat de Belgen dan nog zouden moeten opdraaien voor 50.000 Euro omdat ze de waarheid gezegd hebben : ik begrijp niet dat u zo iets wil pleiten en dat soort mensen nog meer de gelegenheid geeft om “vals” te spelen…

Ik ben zelf ook al wat ouder, en ik vraag me af hoe uw ouders het vinden dat hun zoon zo’n man wil verdedigen…

Zozo, dat moest me toch van het hart.

Vriendelijke groeten

S.S.

S.S. kreeg van Mr. Walter Van Steenbrugge het volgende antwoord, dat we uiteraard ook in origineel citeren : 

Geachte mevrouw,

Ik las goed Uw mail.

Laat mij toe U wat duiding te geven.

De heer Moussa ZEMMOURI, de persoon over wie U het heeft, is een Belg die in Wilrijk werd geboren, vader van drie kinderen.

Hij is bijna 40 jaar en heeft nog nooit een veroordeling opgelopen, zelfs niet voor de Politierechtbank, en kreeg nooit een minnelijke schikking.

Met andere woorden, hij behoort tot een heel kleine minderheid van Belgen die nog nooit werd veroordeeld of een boete diende te betalen.

Hij spreekt Nederlands naast andere talen, en ging hier naar school.

Bij een buitenlandse reis werd hij in 2002 ontvoerd en naar Guantanamo gebracht. Hij werd daar gefolterd, fysiek, seksueel en psychisch gekweld. Hij verbleef daar meerdere jaren.

Aan hem werd nooit medegedeeld waarom hij was ontvoerd en waarom hij werd opgesloten. Hij kreeg nooit een proces.

De Belgische autoriteiten kenden deze situatie en grepen nooit in.

Bij zijn terugkeer uit Guantanamo liet ik de heer Zemmouri door een team van Belgische medici onderzoeken. Hij werd door dit team als levenslang beschadigd beschouwd.

Hierna heb ik een klacht neer gelegd bij een Brussels onderzoeksrechter om objectief te laten onderzoeken wie van de Belgische autoriteiten deze wreedheden had laten gebeuren.

Deze klacht dateert van 2011. Nu zes jaar later, heb ik moeten vaststellen dat niet één onderzoeksdaad werd uitgevoerd. Er werd mij nooit één reden opgegeven waarom geweigerd werd deze zaak en de opgelopen, zeer aanzienlijke, schade te onderzoeken.

Deze ontoelaatbare passiviteit heeft mij er toe aangezet mijn cliënt te adviseren België te dagvaarden uit hoofde van foutief gedrag.

De wreedheden van Guantanamo doen mij denken aan de wreedheden van WO II : mensen vernietigen op basis van hun ras.

Ik heb destijds als kleine jongen “het voorrecht” gehad om de ijzingwekkende anekdotes te aanhoren waarvan mijn vader, krijgsgevangene gedurende zes maanden in WO II, getuige was.

Ik denk dat mijn vader, inmiddels al 14 jaar overleden en begraven als “oud-strijder”, deze strijd voor gerechtigheid op prijs zou stellen.

Mocht hij vernemen dat ik zou weigeren een zaak op te starten omdat mijn cliënt de islam aanhangt dan pas zou hij ontgoocheld zijn over zijn jongste zoon, en wellicht van oordeel zijn dat zijn opvoeding heeft gefaald.

Met alle achting,

Walter Van Steenbrugge

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T22:04:48+00:00