>Misbruikt Turkije de coronacrisis tegen politieke gevangenen?
sport

Door Johan Vande Lanotte – 5/04/2020 – In de kijker

misbruikt turkije de coronacrisis tegen politieke gevangenen?

Verschillende landen nemen maatregelen om een aantal gevangenen tijdelijk of vervroegd vrij te laten wegens de overbevolking van hun gevangenissen.. In zo’n overbevolkte omgeving is de kans dat een coronabesmetting optreedt, erg groot. En dus laten sommige landen bepaalde gevangenen, minstens tijdelijk, vrij.

Ook Turkije doet dat. Maar Turkije is toch een geval apart. In Turkije wordt nu een wetsvoorstel besproken in het parlement, waarbij een uitzondering op de regel van de vrijlating wordt gemaakt voor mensen die veroordeeld zijn voor of verdacht zijn van terrorisme. Dat klinkt op zich niet zo vreemd. Maar in Turkije krijgt terrorisme wel een heel ruime interpretatie. Onder die noemer vallen vooral journalisten, artiesten, parlementsleden, onderwijzers, academici, schrijvers, ambtenaren, activisten, … die kritisch staan tegenover het regime. Onder andere het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Turkije voor deze extreem ruime definitie van terrorisme al terecht gewezen.

In het parlement wordt nu ook een amendement besproken dat een onderscheid maakt tussen mensen die veroordeeld zijn voor of verdacht zijn van geweldpleging en verdachten/veroordeelden waarvoor geen enkele link met geweld aanwezig is. Ook voor deze laatste groep wordt gevraagd de mogelijkheid tot vrijlating te voorzien. “Terroristen” die geen enkele vorm van geweld pleegden zouden op die manier in aanmerking komen voor (tijdelijke) vrijlating. De regeringspartijen lijken echter weinig geneigd dit amendement goed te keuren. Er werd een petitie opgestart, waar op het ogenblik van dit schrijven 76 088 mensen op ingetekend hebben. Ook via diplomatieke en politieke weg wordt druk uitgeoefend.

Na de mislukte staatsgreep zei President Erdogan letterlijk dat de staatsgreep een geschenk van God was. Het laat hem immers toe om tegenstanders op te sluiten. Ook de Corona epidemie lijkt nu zo’n geschenk te zijn. Het laat hem toe zijn tegenstrevers, of toch een aantal ervan, nu ook fysiek aan hun lot of beter gezegd : aan het coronavirus over te laten.

Wie de petitie wil tekenen, kan dat doen via deze link: http://chng.it/NQrXLJWL.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2020-04-05T14:21:02+00:00