>OPINIE: ‘Oprechte wensen’ (Alexandra Schouteden)
sport

Door Alexandra Schouteden – 29/12/2018 – In de kijker

oprechte wensen

Elk jaar wordt met belangstelling uitgekeken naar de kerstboodschap van de paus. Het ‘Urbi et Orbi’, oftewel ‘de zegen over de stad en de wereld’, werd op menig publieke omroep uitgezonden. Zo ook bij de VRT, die er niet enkel hét hoofdpunt van maakte, maar er dit jaar tevens verrassend veel zendtijd aan besteedde.

In zijn toespraak legde Paus Franciscus de nadruk op het belang van diversiteit en deed een oproep tot meer broederschap en verzoening. Niets mis mee, natuurlijk.

Daags ervoor sprak diezelfde Pontifex Maximus de Curie, oftewel het bestuursapparaat dat hem omringt, toe en gooide het over een geheel andere boeg: de Kerkelijke leider concentreerde zijn betoog op de wereldwijde crisis van seksueel misbruik binnen zijn instituut.

Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk zegde dat ‘de Kerk, geconfronteerd met de gruwelijkheden van het misbruik, er alles aan zal doen wat nodig is, om diegenen die dergelijke misdaden hebben begaan, voor de rechter te brengen.’  Hij erkende ook dat de Kerk in het verleden ernstige fouten had gemaakt, maar beloofde ‘fouten uit het verleden om te vormen tot kansen om deze plaag te elimineren.’

Een duidelijke schuldbekentenis over de doofpothouding van de Kerk uit het verleden, en meteen ook een uiting van bereidheid om burgerlijke rechters toe te laten om dat soort misdrijven te beoordelen.  Mooie, en terechte woorden dus.

Maar wat in Rome gezegd werd, wordt vandaag in Straatsburg, door diezelfde Paus, compleet onderuit gehaald.

Het Mensenrechtenhof onderzoekt immers sinds februari 2017 of de rechtspraak, die de slachtoffers de toegang tot de burgerlijke rechtbank ontzegde (gezien de Kerk zich steeds op zijn immuniteit beriep), al of niet in overeenstemming is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In deze procedure, die loopt tussen de Belgische regering enerzijds en de slachtoffers anderzijds, werd – en dit is eerder uitzonderlijk –  door de Paus zelf een verzoek aan het Europees Hof gericht om ook in deze rechtsgang te mogen interveniëren.

In dit verzoek van de Paus wordt niet afgeweken van wat de Kerk reeds eeuwenlang in de praktijk predikt: “de Heilige Stoel en de Paus zijn onaantastbaar”. Of, met andere woorden, de Paus beroept zich nog steeds op zijn immuniteit, en de slachtoffers kunnen hem en het beleid van zijn Kerk nog steeds niet laten beoordelen door een (wereldlijke) rechtbank.

Meer tegengesteld kunnen standpunten uit éénzelfde mond niet komen.

Oprecht kunnen de kerstwensen aan de Curie dan ook niet genoemd worden.

Een apostel maakte een millennium of twee geleden de volgende bedenking: ‘We moeten niet liefhebben met woorden, maar waarachtig, met daden’  (1 Johannes 3:18).

Ikzelf kan het zo vroom niet verwoorden.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2019-04-25T17:33:05+00:00