>Potpourri II: de belangrijkste wijzigingen inzake strafprocesrecht
potpourri

Door Joachim Meese – 10/06/2016 – Publicaties

potpourri ii: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op vlak van strafprocesrecht

De potpourri II-wet omvat heel wat wijzigingen aan het materieel en formeel strafrecht en sommige daarvan zijn erg ingrijpend.

In een bijdrage van de hand van mr. Joachim Meese die verschenen is in aflevering 40 van de huidige jaargang van het Rechtskundig Weekblad wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen op vlak van strafprocesrecht. Met name worden de aanpassingen besproken die betrekking hebben op de verjaring van de strafvordering, de mini-instructie, het telefonie-onderzoek, de invoering van conclusietermijnen in strafzaken, de invoering van een guilty plea, de aanpassingen aan de minnelijke schikking en de beperking van het onmiddellijk cassatieberoep.

J. Meese, “Potpourri II: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op vlak van strafprocesrecht”RW 2015-2016, 1563-1573.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T22:15:03+00:00