>Recht van antwoord “Wout en Walter”
recht van antwoord

Door Walter Van Steenbrugge – 5/10/2018 – In de kijker

“Wout en Walter”, fact check

Bashen kan – maar dan niet onder het mom van onjuiste feitelijkheden.

Niet één gegeven van deze journalistieke tekst is correct. Niet één van de geciteerde cliënten werd door de journalist om informatie of duiding gevraagd.

Lezers van De Morgen hebben recht op correcte informatie, en de 32 kantoorleden van Van Steenbrugge Advocaten (hierna: VSA) op een rechtzetting:

Club Brugge en Wesley

VSA is sedert enkele jaren raadsman van Club Brugge. Wat het afgelopen jaar betreft: van de twaalf zaken voor Club werd de vordering van de tegenpartij niet éénmaal ingewilligd en werd met andere woorden het gewenste resultaat voor Club Brugge behaald.

De laatste zaak van Wesley is weliswaar nog hangende. Feit is dat Wesley alvast speelde tegen Anderlecht en Gent, en niet zonder succes.

De illegale subsidiëring van de voetbalstadions, te weten het Eurostadion en de Ghelamco Arena.

VSA nam inderdaad het voortouw in die zaak. De bouw van het eerste stadion is intussen afgelast. Wat de Ghelamco Arena betreft: de Europese Commissie wees de argumenten (illegale staatssteun) nooit ten gronde af, doch stelde enkel dat de supportersclub voor wie VSA optrad een onvoldoende economisch belang aantoonden.

Junior Bauwens

Hiervoor verwijs ik graag naar een reactie van Junior zelf, die als volgt antwoordde op een beschadigend bericht op Twitter dat de heer Vandeweghe de dag voor dit artikel al had gepubliceerd:

“Hans Vandeweghe mag zijn kritiek voor mr. W. Van Steenbrugge voor zichzelf houden. Ik kan wel voor mezelf spreken. Ik ben destijds door mijn raadsman terecht vrijgesproken en ik heb twee Europese titels aan hem te danken. Ik hou bovendien niet van gefrustreerde mensen.”

Marjolein Decroix

Skiester Decroix werd net voor de winterspelen van Pyeongchang 2018, op betwistbare gronden niet geselecteerd. Een in allerijl opgestarte kort gedingprocedure, met verkorte termijnen, botste op een kort gedingrechter die niet als selectiecommissie wou optreden. Tevens werd het BOIC in gebreke gesteld en werd gedreigd met een aanzienlijke schadeclaim. Niettegenstaande ook andere skiërs aanspraak maakten op een selectie, werd snel na het kort geding, mevrouw Decroix toch opgeroepen voor een bijkomende plaats op de Winterspelen. Cliënte tevreden, goed geskied en leuke attentie voor kantoor bij terugkeer. Zaak verloren?

Marc Wilmots

Elke zaak waarin VSA tussenkwam liep af met het gewenste resultaat. Best even de heer Wilmots bellen, tenminste mocht het de bedoeling zijn de zaken een beetje waarheidsgetrouw weer te geven. Quod non.

Het Vaticaan

De Operatie Kelk is nog steeds in onderzoek, wat de strafrechtelijke klachten betreft. Er is bovendien ook een burgerlijke procedure tegen de Heilige Stoel gevoerd, die momenteel, na uitwisseling van schriftelijke argumentatie met de Belgische Bisschoppen en de Belgische Staat, wordt onderzocht door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dit Hof zal zich waarschijnlijk spoedig uitspreken, o.a. over de vraag of de Heilige Stoel zich als staatshoofd van Vaticaanstad voor de Belgische rechtbank terecht kon beroepen op “immuniteit” tegen de ingestelde vorderingen tot schadevergoeding. Die vraag blijkt overigens actueel wereldwijd van steeds toenemende betekenis, gelet op de vele recente bijkomende en bevestigende onthullingen in talrijke buitenlandse vooraanstaande media, over door de kerkelijke overheden opgelegde doofpotoperaties met betrekking tot seksueel misbruik op minderjarigen. Wanneer de immuniteit van de Heilige Stoel tegen aansprakelijkheidsvorderingen zou sneuvelen en door het Europese Hof zou worden doorbroken, mag worden aangenomen dat dit allerminst als een “sof” zal worden onthaald door de vele slachtoffers die wereldwijd zijn gemaakt.

Een blamage dus, dit artikel. Maar niet voor VSA.

En wat Wout betreft: hij stelt het uitstekend, is duidelijk niét verzuurd, en heeft –heel terecht– alle vertrouwen in de toekomst.

Dit recht van antwoord werd gepubliceerd in de weekendeditie van De Morgen op zaterdag 6 oktober 2018. 

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2019-01-23T11:05:10+00:00