>Rechtspraak EHRM
EHRM

Door Joachim Meese – 02/04/2017 – Publicaties

rechtspraak ehrm

Een goede opvolging van de rechtspraak van het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) is cruciaal om in strafzaken kwalitatieve bijstand te kunnen verlenen. Het EHRM interpreteert immers de rechten die opgenomen zijn in het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden), dat directe werking heeft en dus moet worden toegepast door de rechters van alle landen die door het verdrag gebonden zijn. De uitlegging die het EHRM aan het verdrag geeft, is bovendien bindend voor de nationale rechter. De rechtspraak van het EHRM heeft immers voorrang op de nationale rechtspraak. Het is dan ook al meermaals gebeurd dat Belgische wetgeving of rechtspraak moest worden bijgestuurd naar aanleiding van een uitspraak van het EHRM. De invoering van het recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor is daarvan een voorbeeld.

Ondanks het grote belang van de arresten van het EHRM, wordt daaraan in de Belgische wetenschappelijke tijdschriften eigenlijk niet zo heel erg veel aandacht besteed. Het Rechtskundig Weekblad bevat wel een rubriek waarin belangrijke arresten van het EHRM worden toegelicht. Joachim Meese schrijft regelmatig voor deze rubriek: in de voorbije jaren werden door hem dertien arresten van een noot voorzien (zie de lijst onderaan dit bericht, in volgorde van publicatie).

Zij die nog meer de vinger aan de pols willen houden, kunnen ook terecht op de website van het EHRM, waar alle arresten van het Hof kunnen worden geraadpleegd via het HUDOC zoeksysteem. Daarnaast zijn er ook gespecialiseerde buitenlandse tijdschriften, zoals het EHRC. Ook is er een online commentaar dat verzorgd wordt door de Nederlandse uitgever Sdu en waarvan Joachim Meese in de kernredactie zit.

Joachim Meese, noot onder EHRM 27 oktober 2011, Stojkovic t. Begië en NederlandRW 2013-2014, 236-238
(bijstand bij het verhoor).

Joachim Meese, noot onder EHRM 3 april 2012, van der Heijden t. NederlandRW 2013-2014, 838
(getuigenverhoor – partner van de verdachte).

Joachim Meese, noot onder EHRM 22 mei 2012, Idalov t. RuslandRW 2013-2014, 1357-1358
(onderbroken periode van voorhechtenis – ontvankelijkheid van de klacht bij het EHRM).

Joachim Meese, noot onder EHRM 9 juli 2013, Vinter t. Verenigd KoninkrijkRW 2014-2015, 1595-1597
(levenslange opsluiting – vooruitzicht op vervroegde vrijlating).

Joachim Meese, noot onder EHRM 12 juli 2013, Zarmaeyev e.a. t. BelgiëRW 2015-2016, 34-35
(verbod van foltering na uitlevering).

Joachim Meese, noot onder EHRM 12 juli 2013, Allen t. Verenigd KoninkrijkRW 2015-2016, 718-719
(schadevergoeding na vrijspraak).

Joachim Meese, noot onder EHRM 27 mei 2014, Marguš t. KroatiëRW 2015-2016, 918-919
(ne bis in idem – vervolging wegens oorlogsmisdaden na amnestie).

Joachim Meese, noot onder EHRM 17 juli 2014, Svinarenko en Slyadnev t. RuslandRW 2015-2016, 1033-1034
(gebruik van metalen kooien tijdens strafproces).

Joachim Meese, noot onder EHRM 25 november 2014, Vasilescu t. BelgiëRW 2015-2016, 1435-1437
(overbevolking van gevangenissen).

Joachim Meese, noot onder EHRM 27 januari 2015, Rohlena t. Tsjechische RepubliekRW 2016-2017, 359-360
(legaliteitsbeginsel).

Joachim Meese, noot onder EHRM 30 juni 2015, Khoroshenko t. RuslandRW 2016-2017, 759-760
(levenslang gestraften – bezoekrecht).

Joachim Meese, noot onder EHRM 20 oktober 2015, Dvorski t. KroatiëRW 2016-2017, 837-839
(recht op bijstand bij het politieverhoor).

Joachim Meese, noot onder EHRM 15 december 2015, Schatschaschwili t. DuitslandRW 2016-2017, 1077-1079
(getuigenverhoor – cross-examination).

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T22:02:42+00:00