>STRAF!
straf

Door Louise Verhelst – 17/09/2018 – In de kijker

straf!

Op zaterdag 22 september 2018 vindt tussen 11 en 24 uur in het Oude Justitiepaleis van Gent een bijzonder evenement plaats: STRAF! is een gezamenlijke ‘beweging’ waar mensen uit justitie, het gevangeniswezen, de psychiatrische zorg en de kunst een duidelijk signaal willen geven ten behoeve van medeburgers die geen of moeilijk aansluiting krijgen binnen het stedelijk maatschappelijk kader.

Het is een initiatief van onder andere eremagistraat Henri Heimans, die al jaren ijvert voor de rechten van geïnterneerden. Concreet wordt het evenement georganiseerd ten voordele van OBRA-ONTGRENDELD (een organisatie die ondersteuning biedt aan geïnterneerde mensen met verstandelijke beperking) en van VILLA VOORTMAN (een ontmoetingshuis in de stad waar mensen met dubbeldiagnose-problematiek dagelijks terecht kunnen).

Voor deze kwetsbare groep medeburgers met zeer beperkte toekomstperspectieven werd een boeiend nonstop programma samengesteld. Een heel diverse groep mensen springt in de bres – schrijvers, beeldende kunstenaars, muzikanten, mensen actief in de jurisdictie en anderen die zegge en schrijve van een grote maatschappelijke betrokkenheid getuigen. Ze gaan in dialoog met zichzelf en met elkaar op de fascinerende locatie die het Oude Justitiepaleis is. Alle ruimtes van het gebouw worden die dag bezet. Naast de inzet van de individuele kunstenaars verlenen ook alle Gentse musea en het Poëziecentrum hun medewerking.

Het wordt een krachtige visuele ‘vertelling’ met woorden, muziek en gebaren door spelende, schrijvende, musicerende en vormgevende artiesten. Een rendez-vous van creërende mensen, een zinnenprikkelende gebeurtenis voor een nieuwsgierig publiek, een duurzaam maatschappelijk engagement, een daad van solidariteit! Kortom: een kunstzinnige wandeling doorheen een prachtig gebouw.

Ook mr. Walter Van Steenbrugge zet graag zijn schouders onder dit mooie project en zal deelnemen aan een bijzonder literair onderdeel van STRAF!, namelijk ‘Straffe Taal’. Aan zes mannen en zes vrouwen van allerlei kunne wordt gevraagd een ‘straf’ statement te brengen over om het even welk onderwerp dat hen bezielt. Tussendoor is er muziek. Er is een luik waarin enkel mannen aan het woord zijn, en een luik waarin alleen vrouwen spreken. Het publiek voor beide luiken is gemengd en ieder luik duurt maximum een anderhalf uur.

Het onderwerp van het statement van mr. Walter Van Steenbrugge wordt ‘Verdediging of barbarij’.

Het mannenluik start om 15.00u in zaal 4 in het Oude Gerechtshof aan het Koophandelsplein te Gent.  

Meer informatie en tickets via de website van STRAF!.

straf
straf

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-09-17T20:02:10+00:00