>Verbod misleidende & agressieve marktpraktijken sinds 1 september ook van toepassing in B2B-relaties
sport

Door Elisah Vanhecke – 20/09/2019 – In de kijker

verbod misleidende en agressieve marktpraktijken sinds 1 september 2019 ook van toepassing in b2b-relaties

Consumenten genieten reeds lange tijd bepaalde bescherming ten aanzien van ondernemingen met wie zij in contact komen (de zogenaamde B2C-relatie). Ook in de relatie tussen ondernemingen (B2B) werden nu bepaalde beschermingsmaatregelen vastgelegd voor de “zwakkere speler”.

Het algemeen verbod op “oneerlijke marktpraktijken” bleek niet afdoend. Dit algemeen verbod werd sinds 1 september 2019 uitgebreid met specifieke regels betreffende het verbod op misleidende en agressieve marktpraktijken tussen ondernemingen. De wetgever heeft de regeling omtrent misleidende en agressieve marktpraktijken ten aanzien van consumenten ook van toepassing gemaakt in B2B-relaties.

Op basis van deze nieuwe bepalingen kan een professionele koper optreden tegen misleidende marktpraktijken van een verkoper. Het betreft bijvoorbeeld het op het ogenblik van de verkoop verstrekken van onjuiste informatie over de voornaamste kenmerken van het product waaronder: de beschikbaarheid, voordelen, risico’s, uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, datum van fabricage, levering, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, oorsprong en de prijs.
Verder kan een professionele koper ook aan een verkoper verwijten onjuiste informatie te hebben verstrekt over onder meer zijn kwalificaties, status, erkenning en intellectuele eigendomsrechten.

Daarenboven kan een professionele koper optreden tegen agressieve marktpraktijken van een verkoper. Het betreft intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding bij de verkoop. Onder ongepaste beïnvloeding wordt begrepen dat een verkoper zijn machtspositie ten aanzien van de professionele koper zou uitbuiten om druk uit te oefenen op een wijze die het vermogen om een geïnformeerd besluit te namen aanzienlijk beperkt. Als beoordelingscriterium voor een agressieve marktpraktijk wordt onder meer de contractuele positie tussen beide ondernemingen in aanmerking genomen.

In geval van misleidende en agressieve marktpraktijken kan tegen de betrokken verkoper een stakingsvordering worden ingeleid voor de Voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank. Voormelde oneerlijke marktpraktijken worden daarenboven strafrechtelijk gesanctioneerd met een geldboete van 26 tot 10.000,00 euro.

Het is niet duidelijk of de professionele koper door de nieuwe wet de ontbinding van de gesloten overeenkomst zal kunnen vorderen, eventueel met recht op schadevergoeding. Wel is duidelijk dat een klacht mogelijk is bij de economische inspectie (FOD Economie). De onderneming moet dus niet noodzakelijk zelf naar de rechtbank stappen.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2019-09-20T10:55:51+00:00