>Vernieuwde Vlaamse regelgeving in verband met het verstrekken van logies
airbnb

Door Stefaan Sonck – 21/03/2016 – In de kijker

vernieuwde vlaamse regelgeving in verband met het verstrekken van logies

Onder de enigszins misleidende verzamelnaam ‘deeleconomie’ treft men een aantal economische initiatieven aan die via een online-platform diensten en producten aanbieden tussen particulieren. Uber en Airbnb zijn hier bij ons de bekendste van, maar het kan ook gaan om voeding (zie bv. thuisafgehaald.be), werktuigen (zie bv. tournevie.be) of andere spullen, al dan niet gepaard gaande met een alternatief muntsysteem.

Wat logies betreft, kan elke particulier die een ruimte, van een eenvoudige slaapplaats tot een riante villa, (uiteraard) tegen betaling ter beschikking wil stellen van toeristen, zakenlui of wie dan ook, zich via de site van Airbnb aanmelden (www.airbnb.be). De persoon die logies of een verblijfplaats zoekt, kan kiezen per stad. De meerwaarde van deze manier van verhuren bestaat erin dat de gebruiker niet belandt in een zakelijke omgeving zoals dit het geval is bij een hotel, maar op één of andere manier “thuis” komt. Men komt terecht in een “bewoonde” omgeving en wordt door de gastheer verwelkomd en geïnformeerd. Ook voor de gastheer met ruime horizonten lijkt het interessant, want hij krijgt mensen van de hele wereld over de vloer. Airbnb strijkt een commissie op. Tegenstanders hielden lang voor dat de eerlijke concurrentie in het gedrang komt, nu de betreffende logies mogelijk niet voldoen aan de uitbatingsvoorwaarden die bv. voor hotels of B&B gelden (bvb. inzake brandveiligheid). Airbnb zelf is zich van het probleem bewust aangezien zij op hun site zelf suggereren aan potentiële verhuurders om de plaatselijke wetgeving na te leven en hierbij tevens wijzen op de fiscale problematiek.

Wat Vlaanderen betreft, werd alvast recent de regelgeving op toeristische logies gewijzigd. Met het decreet van 5 februari 2016 (B.S. 8 maart 2016), wordt het oude decreet van 10 juli 2008 opgeheven.

Er gelden een handvol voorwaarden, waaronder het voldoen aan de brandveiligheidsnormen en het sluiten van een BA-verzekering. En ja, het verblijf moet in voldoende staat van properheid en onderhoud gehouden worden… Het decreet bepaalt dat Toerisme Vlaanderen over deze voorwaarde het advies kan inwinnen van de overheid die daarvoor bevoegd is. Komen weldra Mr Proper en Miss Clean op bezoek? Het lijkt alvast niet mogelijk de betreffende ruimte te laten onderhouden via dienstencheques.

Een echte vergunning is niet meer nodig, een melding wél. Een erkenning, eventueel met comfortclassificatie is mogelijk (tegen betaling), maar niet verplicht.

Deze nieuwe regelgeving betreft dus niet het coachsurfen, waarbij je gratis bij iemand terecht kan voor een overnachting.

Het decreet regelt niet de fiscale aspecten in verband met logiesverstrekking.

Let wel: de nieuwe regelgeving zal pas in werking treden op een door de Vlaamse regering te bepalen datum en moet eveneens nog uitvoeringsbesluiten krijgen. Streefdoel blijkt 1 januari 2017 te zijn.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T22:19:30+00:00