>VSA voert strijd om mensenrechten op

PERSBERICHT – 14/10/2019

Johan Vande Lanotte senior legal counsel bij kantoor Van Steenbrugge Advocaten

VSA voert strijd om mensenrechten op

Het advocatenkantoor Van Steenbrugge Advocaten (VSA) en Johan Vande Lanotte slaan de handen in elkaar in de strijd om mensenrechten.  Zowel nationaal als internationaal staan mensenrechten en fundamentele vrijheden meer en meer onder druk. Het beschermen van die mensenrechten is universeel en staat los van politiek. Vaak zijn de internationale procedures lang en slopend, maar dat schrikt VSA niet af. Het kantoor wil de ervaring en expertise van Johan Vande Lanotte niet alleen op het vlak van Grondwettelijk Recht en Mensenrechten inzetten, maar ook in het sport- en ondernemingsrecht zijn ervaring als onderhandelaar en bemiddelaar actief gebruiken.

Johan Vande Lanotte zal binnen het kantoor VSA als Senior Legal Counsel werken. Al verschillende jaren verdedigt VSA Turkse gevangenen die willekeurig opgesloten zijn. Op 28 mei 2019 veroordeelde het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties Turkije wegens willekeurige preventieve hechtenis. Het ging om twee personen in het bijzonder maar het Comité gebood Turkije om ook gelijkaardige schendingen ongedaan te maken. Het gaat vermoedelijk om 30.000 mensen. Het opvolgen van deze mensenrechtenschendingen is een belangrijk deel van de opdracht van Johan Vande Lanotte.

Het is uiterst belangrijk dat individuele slachtoffers van mensenrechtenschendingen worden verdedigd. Maar VSA wil het ook meer structureel aanpakken. Daarom werden reeds de eerste contacten gelegd met onafhankelijke internationale experten om een Turkijetribunaal op te richten. Dat tribunaal moet de gebundelde klachten inzake foltering, ontvoering, onthouden van medische bijstand, het opsluiten van politieke tegenstanders en het vernietigen van de persvrijheid structureel en grondig onderzoeken. Aan die organisatie zal Johan Vande Lanotte het meeste van zijn tijd besteden.

Ook in de strijd om de slachtoffers van seksueel misbruik door leden van de kerk worden fundamentele mensenrechten geschonden en voert VSA nationale en internationale procedures, o.a. bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Johan Vande Lanotte’s expertise biedt hier een sterke ondersteuning.

VSA is gespecialiseerd in sport- en ondernemingsrecht en wil hier fors uitbreiden. VSA hanteert hier het principe van de “one stop shopping” : de cliënt kan voor de globaliteit van zijn/haar problemen bij VSA terecht. In deze disciplines is onderhandelen en bemiddelen van cruciaal belang. Vaak is het efficiënter én goedkoper dan lange en ingewikkelde procedures. Denken we maar aan de problemen die er soms  tussen aandeelhouders rijzen en uiterst nadelig zijn voor de onderneming. In het ondernemings- en sportrecht is de onderhandelingsexpertise van Johan voor VSA een enorme meerwaarde.

Opdracht Koning kreeg voorrang

De eerste contacten tussen Johan Vande Lanotte en VSA dateren al van mei 2019. ‘Het zal ongetwijfeld een toeval zijn, maar op de dag dat Koning Filip Johan Vande Lanotte samen met Didier Reynders als informateur aanstelde, hadden Johan Vande Lanotte en ik ook samen een eerste gesprek over een mogelijke samenwerking. Deze bijeenkomst was al eerder gepland en onze principiële afspraak was die avond vrij vlug gemaakt. Maar we wisten van bij het begin dat de uitvoering ervan zou moeten wachten tot na de informateursopdracht’, verduidelijkt Walter Van Steenbrugge. ‘Dat we Johan Vande Lanotte nu aan ons team mogen toevoegen, is een absolute meerwaarde voor ons. Zijn expertise, als professor, op het vlak van Grondwettelijk Recht en Mensenrechten en zijn ervaring met onderhandelen zijn heel belangrijk voor ons kantoor. Nu zullen we echt impact krijgen op internationale vraagstukken, we schakelen een niveau hoger’.

Voor Johan Vande Lanotte is dit een totaal nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan. (…) ‘Deze uitdaging spreekt me enorm aan. De politiek heb ik eind 2018 vaarwel gezegd en als professor ga ik eind september 2020 (verplicht) op pensioen. Dat ik nu de kans krijg om bij Van Steenbrugge Advocaten mijn ervaring aan te wenden, is een kans die ik met beide handen wil grijpen. Maar waarschijnlijk is mijn grootste uitdaging, mijn grootste opportuniteit én mijn grootste drijfveer het mogen samenwerken met een team van 30 gedreven, meestal jonge en erg talentvolle mensen en hen als eminence grise soms in toom te houden, maar ze meestal uit te dagen en vooruit te duwen’, besluit Johan Vande Lanotte.

Meer informatie:
Beslissing van het Mensenrechtencomité van 28 mei 2019

Contact:
Telefoon: 09/269 10 69

Meester Walter Van Steenbrugge
[email protected]

Johan Vande Lanotte
[email protected]

video

beeld

Indien u onderstaande beelden downloadt, gaat u akkoord met volgende voorwaarden: deze beelden dienen enkel voor gebruik door de pers en dienen enkel als publiciteit voor Van Steenbrugge Advocaten.

© Johan Martens

Over Van Steenbrugge Advocaten

Van Steenbrugge Advocaten (VSA) helpt zowel particulieren als grote en kleine bedrijven die advies of bijstand zoeken in het ondernemings-, sport- of strafrecht. Twintig advocaten en elf administratieve krachten werken er als een hecht en goed geolied team.

VSA wil advocatuur brengen van een buiten-gewoon niveau, waarbij grondigheid, juridische kennis en doorzicht, multidisciplinaire aanpak en doordachte strategie de bouwstenen zijn, en die zoveel mogelijk leidt tot maatschappelijk relevante juridische resultaten in België, Europa en wereldwijd. Het kantoor zweert bij 360 graden teamwork, met allerlei domeinspecialisten en een permanente kennis- en strategieoverdracht. Het enige doel daarbij is: zaken voor de cliënt zo krachtig en correct mogelijk waarnemen en verdedigen.

perscontact

Louise Verhelst
T +32 (0)9 269 10 69
[email protected]

2019-10-14T16:53:51+00:00