>Wetsontwerp nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen goedgekeurd.
sport

Door Karel Paelinck en Sofie Mombaerts – 01/03/2019 – In de kijker

wetsontwerp nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen goedgekeurd

Op 1 mei 2019 zal het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking treden. Het WVV, waaraan meer dan vijf jaar werd gewerkt, is één van de grootste hervormingen van het vennootschapsrecht. Modernisering, vereenvoudiging en flexibilisering van het vennootschapslandschap vormen de fundamentele pijlers van de hervorming.

De reductie van het aantal vennootschapsvormen, de afschaffing van het kapitaalbegrip in de besloten vennootschappen en de verregaande vrijheid om de zeggenschap in de NV te moduleren, zijn maar enkele krachtlijnen van de hervorming. Meer dan ooit geldt een statutaire vrijheid om af te wijken van de standaardregelingen die in het WVV zijn voorzien. Ook het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst neemt hierdoor toe (meer daarover in het artikel ‘Het belang van een aandeelhoudersovereenkomst voor uw vennootschap, ook onder het nieuwe vennootschapsrecht’).

Voor nieuwe vennootschappen treedt de wet in werking op 1 mei 2019. Bestaande vennootschappen krijgen de tijd tot 1 januari 2020 om zich te conformeren aan de dwingende bepalingen van de wet. Vanaf 1 januari 2024 zijn alle bepalingen van de nieuwe wet van toepassing op uw vennootschap en dienen de statuten van uw vennootschap aan het WVV te zijn aangepast. Let wel, in geval u in tussentijd een statutenwijziging doorvoert, moeten de statuten tezelfdertijd volledig in overeenstemming worden gebracht met het WVV.

Ons team staat klaar om uw vennootschap bij te staan bij de hervorming. Contacteer ons gerust voor vrijblijvend advies.

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2019-03-01T10:10:44+00:00