>Wij zijn hier wint tweede Fried van Hoof aWard
Fried van Hoof aWard

Door Stefaan Sonck – 05/12/2016 – In de kijker

wij zijn hier wint tweede human rights unltd. fried van hoof award

Vele grondwetten, verdragen of resoluties ten spijt, staan anno 2016 de fundamentele mensenrechten nog steeds op te veel plaatsen onder spanning. Ook ons eigen land legde de voorbije jaren geen foutloos parcours af.

Het op 4 november 1950 in de schoot van de Raad van Europa gesloten Europees Verdrag voor de rechten van de mens en zijn momenteel 6 aanvullende protocollen bevatten rechten en vrijheden waarop elke mens moet kunnen aanspraak maken. Deze rechten en vrijheden worden gewikt en gewogen, besproken en verfijnd door het Europees Hof voor de rechten van de mens.

Prof. dr. Fried Van Hoof, overleden in 2014, doceerde niet alleen mensenrechten, hij was ook een gedreven verdediger van deze fundamentele rechten.

Ter nagedachtenis van Prof. dr. Fried Van Hoof wordt sindsdien jaarlijks een prijs uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van de mensenrechten.

Op vrijdag 2 december 2016 werd de Fried Van Hoof Award voor de tweede maal uitgereikt. De locatie (de ontwijde Sint-Vincentkapel te Gent) was alleszins een geschikte plaats om het te hebben over deze fundamentele mensenrechten.

Gastvrouw Fien Sabbe liet de ruim 100 aanwezigen op een warme manier kennis maken met de vijf door de jury genomineerden (lees ons eerder bericht voor een overzicht van de genomineerden en de links naar hun webpagina’s).

Of het nu ging om concrete, materiële en morele terreinhulp voor gestrande vluchtelingen op Lesbos (de projecten Because we carry en Missie Live for Lives), of de aangrijpende sereniteit van een vader die zijn dochter verloor bij een terroristische aanslag in Brussel eerder dit jaar (Michel Visart), of de artistieke uiting van een aanklacht tegen de gruwel van sommige rechtenschendingen (Kamagurka en Herr Seele) of de journalistieke aanklacht tegen het muilkorven van de pers in Turkije (Vranckx en De Nomaden), de zaal werd niet alleen bevangen door een plaatsvervangend schaamtegevoel voor wat sommige mensen, medeburgers, moeten doorstaan, ze werd tevens hoopvol door het enthousiasme en de bereidwilligheid van hen die zich meer dan verdienstelijk maken voor het bepleiten van onze fundamentele mensenrechten.

Uiteindelijk ging de trofee van de hand van Marc Leyman (een beeld dat de toepasselijke titel meekreeg “Menswezen”) naar Wij zijn hier”, een vereniging van vluchtelingen, asielzoekers en sans-papiers die zelf opkomen voor de rechten van de hen die zo vaak rechtenloos zijn.

De muzikale intermezzo’s van Kamie en Maud Delbeke sloten naadloos aan bij de sfeer en de verbondenheid die zich van de zaal hadden meester gemaakt.

Het was goed er nog eens aan herinnerd te worden dat fundamentele mensenrechten de hoeksteen vormen van elke samenleving die naam waardig.

Fried van Hoof aWard 2016
Fried van Hoof aWard 2016
Fried van Hoof aWard 2016

delen op

Blijft u graag op de hoogte
van onze visie op advocatuur
en de actualiteit?
Geïnteresseerd in lezingen of studiedagen?

schrijf u in op onze nieuwsbrief

2018-06-05T22:07:40+00:00